corona

Mennesker, ikke maskiner

Vi sitter her som insekter på fluepapir og stirrer i veggen. Jeg er på min tiende dag som mygg og […]

Solidaritet i koronaens tid

Koronaviruset set oss alle i ein situasjon heilt utan sidestykke. Det er heilt uvisst kva som venter oss, som einskildmenneske […]