Byrådet i Oslo

Ansatte vinner når kommunen tar over sykehjem

Når jeg en dag havner på sykehjem er jeg ikke i tvil om hvem det er jeg vil at skal […]