blåblå regjering

Gilead is coming…

NB! Teksten inneholder spoiler fra tv-serien Game of Thrones. På jerntronen sitter Erna med makten. Erna har lagt kabalen og […]

Slepp rullestolane inn

Under slagordet ”gjør det enklere å bygge” gjer regjeringa det vanskelegare for folk å kome seg rundt. Regjeringa har no […]

Byråkrati

Den nye blåblå (ja jeg har tenkt å fortsette å bruke dette i utgangspunktet forferdelige begrepet) regjeringen gikk til valg […]