biologi og fornuft

Når biologien står i veien for fornuften

Det er verken biologiske eller fornuftige grunner til å degradere far som omsorgsperson. Hvorfor er det da fortsatt slik at […]