Beyonce

Bra bloggerfeminisme

Jeg skremmer mange. Jeg er en radikal politiker og jeg er feminist. Jeg er derfor en av de radikale feministene. […]

Feminisme og smaksdommer

I teksten Ikke min feminisme uroer klassekampenjournalist Mimir Kristjánsson seg over “at feminisme er blitt et påskudd for å felle […]