astrid meland

Fengsel på ubestemt tid

Jenny Klinge gikk ut å uttalte at ”det er ikke håp for alle”. Uttalelsen kom i sammenheng med at en […]