Årsrapport

Et feministisk fyrtårn

Se for deg en mannsdominert arbeidsplass med høy andel tekniske stillinger. La oss si at kun én av fem ansatte […]