Aksel Braanen Sterri

Skudd fra hofta

  Kvinne: vær en løs kanon så skal du se at du blir likestilt   Det er kvinnenes feil at […]

Surrogatiindustriens glemte ofre

“Mens norske surrogatiforeldre betaler opp mot en halv million kroner for et surogatibarn, sitter de fattige surrogatmødrene igjen med bare […]