1 av 5 kvinner i norge kaller seg selv feminister

At vi gidder

Klassekampens Mimir Kristjansson uttrykker bekymring for økt avstand mellom feminister og folk flest i Dagbladet. Blant folk flest i Norge […]