Psykisk helse

Lindrende behandling

Som ihuga sosialist og klinisk psykolog sitter jeg ofte i en underlig skvis: Jeg tror på løsninger på samfunnsnivå, men […]