Jobb

Den sterkestes rett

Det er ulovlig å diskriminere i Norge. I Norge har vi flere diskrimineringslover, som vi sammen med vår familielikestillingspolitikk er […]

Å male fanden på veggen

  Pastellfarger og katastrofeoppslag har blitt den moderne mammas verste fiende. Av: gjesteblogger Anne Birgit Kalvik   Da jeg gikk […]

Heltid i solidaritetens navn?

Kronikk av Solveig Tesdal, Sunniva Holmås Eidsvoll og Olivia Corso Salles, på trykk i Klassekampen 8. mars 2013. Vårt lands […]

Folkets tillit

Et nytt håp ble nylig tent for kvinner som ønsker å gå med hijab i politiet. Men det ble fort […]

Lønn som fortjent?

Det er store lønnsforskjeller mellom ulike yrker. Dette blir ofte forklart og rettferdiggjort ved at høytlønnsyrker har større verdiskapning per […]

Ja til likestilling i brannvesenet

Jeg er brannkonstabel og feminist, og ønsker kollegaer av begge kjønn. Men kvotering er ikke veien å gå. Det er […]

Lærerstudentene stryker, igjen!

Halvparten av alle lærerstudentene ved HiOA støyk på matteeksamen. Kan med en gang avsløre at jeg ikke strøyk på min […]

Tid for barn

  Kirsten Kolstad Kvalø gjesteblogger i dag om Morsrolleorganisasjonen Tid for barn Det er en tid for alt. For mange […]

Sett nedenfra

Hvordan ser likestillingspolitikken ut med andre ”klassebriller”? I september la likestillingsutvalget fram Politikk for likestilling som tar for seg likestillingspolitikken […]

Skjermdump fra promoteringssiden for «Kvinner i tiden»

Kvinner fra fortiden?

Se for deg at du mottar en invitasjon til et kurs på jobben. Kurset skal hjelpe deg til å lykkes […]

Tause kvinner i saksa. Flere kvinner i akademia= likestilling?

Roberta Bolaña-Johansen* gjesteblogger. Hun er ansatt ved UiO. Tiltakene for å øke antall kvinner i professorstillinger har gått ut fra […]

Faksimile av Lundens tekst i Klassekampen

Kvinneforakt i beredskapsdrakt

I en raptus med tittel «Leiarskap i feminismens tid» (Klassekampen 23/8) hevder Kåre Lunden at kjønnskvotering er en av årsakene […]