Ideer

Hvorfor er jeg feminist?

Jeg er 25 år, jeg er jurist og jeg er fra bygda. Dette er noen av grunnene mine til hvorfor […]