Innlegg skrevet av Sidsel Fjelltun

Empatitørken

Hva trenger vi for å kunne ivareta våre pasienter, og hvorfor snakker vi så lite om det? Maria Kjos Fonn […]

Lindrende behandling

Som ihuga sosialist og klinisk psykolog sitter jeg ofte i en underlig skvis: Jeg tror på løsninger på samfunnsnivå, men […]

Vertinnens nei

Først på trykk i Klassekampen 17. november 2020. Ola Røstums sekulære argumenter hviler på et antifeministisk fundament. I Ola Røstums […]

Å gå rasisme i møte

Som voksne må vi – eller i det minste jeg – innse at det er mange ting jeg aldri vil […]

Mennesker, ikke maskiner

Vi sitter her som insekter på fluepapir og stirrer i veggen. Jeg er på min tiende dag som mygg og […]

Helsevesenets kjønnsskjevheter

Helsevesenet møter alltid kritikk, og den kritikken er viktig fordi den kan vise frem underprioriterte befolkninger og områder. En rekke […]