Innlegg skrevet av Sidsel Fjelltun

Å gå rasisme i møte

Som voksne må vi – eller i det minste jeg – innse at det er mange ting jeg aldri vil […]

Mennesker, ikke maskiner

Vi sitter her som insekter på fluepapir og stirrer i veggen. Jeg er på min tiende dag som mygg og […]

Helsevesenets kjønnsskjevheter

Helsevesenet møter alltid kritikk, og den kritikken er viktig fordi den kan vise frem underprioriterte befolkninger og områder. En rekke […]