Innlegg skrevet av Sidsel Fjelltun

Mennesker, ikke maskiner

Vi sitter her som insekter på fluepapir og stirrer i veggen. Jeg er på min tiende dag som mygg og […]

Helsevesenets kjønnsskjevheter

Helsevesenet møter alltid kritikk, og den kritikken er viktig fordi den kan vise frem underprioriterte befolkninger og områder. En rekke […]