Innlegg skrevet av Mari Svartveit Hansen

Mor slit med å navigere i bornas univers

Eg er usikker om det var betre før, med dei mediekanalane me hadde då. Men no er dei vala born […]

Eg er verken katalanar eller spanjol

  Eg har tatt ein prat med Sonia Munoz Llort om spenninga rundt eventuell lausriving av Catalonia frå Spania.  Sonia […]

Du har rett, det er ikkje rett – men det skjer likevel

  Er det ei ny utdanning som skal til? Er det meir forsking? Eller eit klårt regelverk? Korleis skal ein […]