Innlegg skrevet av Mari Svartveit Hansen

Eg veit eg er heldig, alt du treng er kjærleik?

Denne gongen vil eg ta opp bekymringa mi kring psykisk helse og personar med nedsett funksjonsevne.  I fylgje Bufdir har […]

Mor slit med å navigere i bornas univers

Eg er usikker om det var betre før, med dei mediekanalane me hadde då. Men no er dei vala born […]

Eg er verken katalanar eller spanjol

  Eg har tatt ein prat med Sonia Munoz Llort om spenninga rundt eventuell lausriving av Catalonia frå Spania.  Sonia […]

Du har rett, det er ikkje rett – men det skjer likevel

Er det ei ny utdanning som skal til? Er det meir forsking? Eller eit klårt regelverk? Korleis skal ein leva […]

This innovative method of your knowledge will help to be sure that you’re nicely ready for the forthcoming training.

You concentrate solely on your own write one page a day composing. You really have to figure out in case […]