Innlegg skrevet av Kari

Opprådde gjerningsmenn

En historie om ungdom som er blitt ranet i Oslo by, og om gjerningsmenn som  ikke vet sine arme råd. Jeg […]

Fremskrittsfiendtlig justis?

På justisministerens kontor om dagen snakkes det om å endre regelverket slik at man kan ta fra «radikal ungdom» passene. […]