Innlegg skrevet av Helga Eggebø

«Me behandlar alle likt»

NRK melder i dag at eldre med døtrer får to timar mindre hjelp frå kommunen enn eldre med søner. Det […]

Utradering av likestillingsarbeidet?

Civita ønskjer ikkje at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal driva det viktige arbeidet med å vera pådrivar for likestilling. Spørsmålet […]

Kva feiler forsvaret?

Mannsdominans, negativ maskulinistetskultur og seksuell trakassering. Toppen av isfjellet er eit befal som på ei øving tvinger ein kvinneleg rekrutt […]