Hvitvasking av surrogati

Vi nærmer oss 8. mars og igjen løftes paroler mot kommersiell utnytting av kvinners kropper over hele verden. Kvinnefronten erfarer at kampen mot surrogati engasjerer stadig mer, da flere nå har fått øynene opp for hvordan kvinner blir utnyttet i denne industrien som i 2012 ble anslått verdt omlag 500 millioner dollar.

I Norge er det ulovlig å kjøpe surrogati, derfor finnes det noen som tar turen til utlandet for å gjøre det der i stedet. Vi reagerer på at norske medier nærmest hyller denne praksisen ved å stadig servere oss saker vinklet som solskinnshistorier. Selv om det er vanskelig å være ufrivillig barnløs, mener Kvinnefronten at dette aldri kan rettferdiggjøre en innskrenking av andre menneskers rettigheter. Å få barn kan ikke prioriteres for enhver pris. I likhet med prostitusjon er surrogati intimt koblet til kjønn, klasse og etnisitet. Og i likhet med prostitusjon så livnærer surrogatiindustrien seg på mange myter. Myten om at det finnes noen kvinner som synes at surrogati er tipp topp, og at det derfor er etisk innafor å bruke noen kvinner til dette. Myten om at det er en god handel for begge parter – barn mot penger, penger mot barn. Men vi vet at den store gruppen av kvinner som blir surrogater, tar dette valget i en situasjon der de sosioøkonomiske forholdene gir dem få andre muligheter. Det er aldri de rikeste kvinnene som gjør dette, heller ikke de hviteste.

Den 5.februar publiserte NRK et intervju med Harald Rønneberg som handlet om hans erfaring med å bli far ved å kjøpe surrogati. Samme kveld var han å se i studio hos Lindmo hvor han snakket om dette. Det hele vinkles som noe udelt positivt for alle involverte parter. Kvinnefronten finner det svært betenkelig at journalisters kritiske sans nok en gang druknes i møte med lykkelige foreldre, med det resultat at de ikke evner å gi en nyansert fremstilling av surrogatiindustrien. 

Rønneberg er en høyt profilert mann i Norge. En fyr de fleste har blitt glad i etter dekader med uskyldig helgeunderholdning på TV. En ting er at Harald ønsker å dele gleden over å bli far med hele verden, de fleste ønsker nok det. Noe annet er at NRK bruker begivenheten til å lage en tabloid sak uten å stille ett eneste kritisk spørsmål til at denne rikskjendisen benytter seg av et tilbud i utlandet som faktisk er ulovlig i Norge.

Verken i artikkelen vi refererer til eller i Lindmos program senere på kvelden, evner journalistene å få frem det dypt problematiske ved kjøp av surrogati. Tvert imot får Rønneberg selv lov til å definere hva surrogati er for alle TV-titterne, og han beskriver det omtrent slik: En situasjon der en barmhjertig samaritan av en kvinne velger seg ut et stakkars barnløst par som hun skal hjelpe ved surrogati.

At ikke samtalen dreies over til selve kjernen i surrogati, nemlig handel med kvinner og barn, vil nok forsvares med at dette er skal være kveldsunderholdning. Det er likevel ikke til å komme forbi at en slik fremstilling legitimerer surrogati, og dermed senker terskelen for å kjøpe surrogati. Hvis Rønneberg og kona fikk barn på denne måten, kan vel vi også gjøre det? kan man lett se for seg andre ufrivillige barnløse par tenke etter å ha lest artikkelen eller sett intervjuet hos Lindmo. Særlig når vi blir fortalt av Anne Lindmo at «noen synes til og med at det er kontroversielt», implisitt: Bare noen få synes det. Vi vil hevde at en slik uttalelse oppfordrer til kjøp av kvinners kropper, og kjøp av barn fra andre land.

Når NRK skriver at «Harald Rønneberg og kona prøvde i mange år å få barn. Til slutt fekk dei hjelp av surrogatmora Katie», er dette utelukkende hvitvasking av surrogatiindustrien. Det høres ut som en lykkelig slutt på en lang og vanskelig historie for en som har prøvd å bli far i mange år. Som han sier selv, «for oss var dette berre eit eventyr». Men var det «berre eit eventyr» for kvinna som gikk gravid i ni måneder og fødte dette barnet? NRK lar dette spørsmålet stå ubesvart. 

Den fiktive serien «The Handmaid’s Tale» basert på boken av Margaret Atwood, handler om hvordan en viss gruppe kvinners kropper brukes til å bære frem barn for andre. Både gjennom unnfangelse, svangerskap og fødsel er kroppene kun et instrument som andre rår over. Rønnebergs beskrivelse av fødselen er ubehagelig lik scenene som utspiller seg i «The Handmaid’s Tale»:

Eg stod bak mannen til Katie, medan kona mi Sølvi stod og heldt beinet til Katie på den andre sida.

Uansett hvordan surrogati reguleres, innebærer det et syn på kvinner og barn som handelsvarer. Kvinnefronten mener at det er på høy tid at medier slutter å glorifisere dette, og at Norge tar grep i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter og bidrar til å stanse utnyttelsen av kvinner. Dette kan vi gjøre på samme vis som med sexkjøp: Gjøre det ulovlig for nordmenn – også i utlandet.

Gjestebloggere: Daisy Elizabeth Sjursø og Maiken Sætran Lium er landsstyrerepresentanter i Kvinnefronten. Teksten ble først publisert på kvinnefronten.no.

Illustrasjonsbilde: IMG_1172 av GGAADD (tilgjengelig under CC BY-SA 2.0). Bildets størrelse er endret.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.