Det handler ikke bare om dødstallene

Det siste året har jeg viet utallige timer og twittertråder til å diskutere korona. Grunnen til at jeg ikke klarer å tie stille, er at jeg vet endel om langtidssykdom, og hvilke følger det får både for enkeltpersoner og samfunnet. Jeg er redd vi ser oss blinde på dødstallene og ikke reflekterer over langtidskonsekvensene som denne typen sykdom fører med seg.

Dessverre tror mange at ‘det angår ikke meg’ før det plutselig gjør det. Om du blir skadet i en trafikkulykke, rammet av blind vold eller får lungene og indre organer skadet av virusinfeksjon, er endel konsekvenser prikk like: Du kommer til å få redusert funksjonsevne.

«Redusert funksjonsevne» er NAV-språk som betyr at du ikke kan gjøre alt du kunne før. Graden av funksjonstap vil variere, men kan blant annet føre til at du ikke kan fortsette i jobben du har. Du må gradvis slutte med hobbier og fritidsinteresser. Du må trappe ned på alt som koster krefter. Vennemiddager, kulturarrangementer, hytteturer, familietreff.

Funksjonstapet vil ramme deg hardt. Identiteten din endres. Kanskje du var en aktiv person i med vellykket karriere? Kanskje du var den sosiale ildsjelen som var primus motor i jazzklubben, eller du var dugnasgeneral i borettslaget? Når helsa ikke funker må du trappe ned, det er uungåelig. Du prioriterer kreftene hardt, men det er umulig å unngå noen sykemeldingsperioder. Staten tar regninga i begynnelsen.

Etter 52 uker er det slutt på det. Du må søke AAP, går ned til 66% av tidligere inntekt (opptil max 6G vel og merke!). Det merkes. Kansje du er føre var – søker deg til en enklere eller mindre jobb mens du ennå kan. Det vil NAV straffe deg for på sikt, det begrenser rettighetene dine.

Hett tips: IKKE gjør noe som reduserer din faste trygge inntekt hvis du blir syk! Behold det høyeste inntektsgrunnlaget du har mulighet til. Det kan ha betydning for inntekten din resten av livet.

Mange kvinner går i denne fella. Vi trapper samvittighetsfullt ned. Tenker at vi kan klare oss med mindre en stund, vi kommer sterkere tilbake. Men hvis du ikke blir frisk blir du sittende i en fattigdomsfelle. Etter 3 år med AAP er uføretrygd eneste mulighet – og det er ekstremt vanskelig å få innvilget. Det kan ta mange år med en utmattende kamp, der sosialkontoret er eneste hjelpeinnsats – hvis du da ikke har rik familie. Får du innvilget uføretrygd, utgjør den 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk, opp til max 6 G i inntjeningsgrunnlag. Dersom du er freelancer eller har jobbet deltid risikerer du å bli sittende med minste sats, circa 230.000 i året. Maks utbetalt uføretrygd med full opptjening er 370.000 kr per år.

Så er spørsmålet: Kan du betale husleie, strøm, mat og medisiner med det? Eller er du avhengig av en velbetalt og generøs partner for å klare deg?

Gjesteblogger: Anna Fryxelius er forfatter av boka “Kronisk” og fagsjef i Norsk Revmatikerforbund. Hun ttvitrer på fritida som @annatw.

Hovedbilde: Sprøyte og medisin, av Markus Spiske i Unsplash

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.