Ingen plass til SIAN på kvinnedagen!

Demostrasjon mot SIAN i Tøyen torg, 28.09.2019

 

Den rasistiske organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) planlegger å være tilstede på 8. mars arrangementet i Oslo i et forsøk på å ikle sitt konspiratoriske og rasistiske verdensbilde en feministisk drakt. Det skal de ikke få lov til! 

I denne teksten vil vi i Oslo Mot Rasisme kort redegjøre for hvem SIAN er, deres motivasjon for å delta på kvinnedagen og hvordan Oslo mot rasisme mener at forsøkene deres på å fremstå som en feministisk organisasjon bør møtes av feminister og antirasister.   

Hvem er SIAN?

SIAN er en rasistisk organisasjon som går inn for at samtlige muslimer skal “henvises til et avsperret hjørne av jordkloden”. Lars Thorsen, organisasjonens leder, ble i november dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha brutt straffelovens paragraf 185 (“rasismeparagrafen”) etter å ha kommet med utsagn som retten fant “diskriminerende eller hatefull[e]” og dermed ha “fremme[t] forfølgelse” av en religiøs gruppe. Nestleder Fanny “Anna” Bråten skal om ikke lenge opp i tilsvarende ankesak.[1]

Sentralt i SIANs verdensbilde står den såkalte Eurabia-konspirasjonsteorien. Teorien postulerer at muslimer i Europa lyver om sine “egentlig” hensikter; i realiteten konspirerer de om å ta over kontinentet, godt hjulpet av såkalte “kulturmarxister” og naive innvandringsliberale på venstresiden. Konspirasjonen gjennomsyret også ABBs såkalte manifest, og la grunnlaget for valget av Arbeiderpartiet og AUF som mål for de grusomme terrorhandlingene 22. juli 2011[2].

Selv om SIAN skiller seg retorisk fra de selverklærte rasistiske organisasjoner, er det grunn til å anta at hovedskillet er nettopp retorisk. Båndene til den nynazistiske gruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR) tydeliggjøres gjennom både vennskapelige og familiære bånd, samt felles deltagelse på SIANs arrangementer. NMR har de siste årene stått bak både drap og bombeangrep i Skandinavia[3].

Hvorfor møter SIAN opp på 8. mars?

SIANs motivasjon for å markere kvinnedagen er å ikle deres rasistiske tankegods en feministisk drakt. Ved å hevde at «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer»[4] ønsker SIAN å ta den rettmessige harmen over menns vold mot kvinner til inntekt for dere prosjekt for etnisk rensning. På en og samme tid er det ingen nyhet at kvinnehat står sentralt i høyreekstreme organisasjoner. De er ofte nedsettende mot melaninrike og muslimske kvinner, med uttalelser som at disse er “aktivt fødende, tunge spyd som er kastet inn i Norge”[5]. Også kvinnelige antirasister og venstresidepersoner blir hetset av høyreekstreme og utsatt for trusler om drap eller seksualisert vold.

De høyreekstremes intense hat mot kvinnen får også fysisk uttrykk.

I 2018 ble Faisa Warsame utsatt for fysiske og verbale angrep på Tøyen, og forsøkt avrevet hijaben på åpen gate av en høyreekstrem angriper[6]. Det er også mange indikasjoner på at de fleste som utsettes for høyreekstrem vold, er kvinner i nære relasjoner med voldsutøveren. Det savnes dessverre tall på sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og voldsutøvers ideologi, men den amerikanske organisasjonen Everytown har funnet en sterk sammenheng mellom massedrap og vold i nære relasjoner[7].

Stopp normaliseringen av rasisme

Tidligere denne uka stoppet antirasistiske aktivister og Fagforbundet sammen SIANs planlagte årsmøte på Deichman Majorstua. Ytringsfriheten er ikke absolutt – sjikane og hets er forbudt ved lov. Det er ikke ‘mot ytringsfriheten’ å ikke tilby rasister en plattform og talerstol, og det er ikke sensur å nekte rasister en plass i offentligheten. Tvert imot er det både en effektiv strategi for å motarbeide normalisering og ytre høyre, samt en strategi for å hindre at våre kamerater, kollegaer og naboer blir utsatt for hat og rasisme. Det er å trygge utsatte mennesker, og deres ytringsfrihet. For, dersom rasistene får plass, er det alltid på bekostning av minoriteter.

Det er essensielt at vi ikke lar normaliseringen av SIANs tankegods pågå. Ideen om at høyreekstreme troll sprekker bare de blir sluppet ut i dagslys – gjerne kalt «trykkokerteorien» – har fått fotfeste i mange sentrumsorienterte og moderate politiske miljøer. Denne gruppen er ofte overlappende med dem som tar til orde for at grupper som SIAN helst bare bør ignoreres og ties i hjel.

Hypotesen om at høyreekstremisme bekjempes ved å la dem slippe til orde og møte dem med gode argumenter og varme, er i beste fall bare det: en hypotese.

Barne- ungdoms-, og familiedirektoratets  rapport om hatefulle ytringer fra 2016 fant ingen empirisk forskning som støtter opp under trykkokerteorien. Snarere tvert imot, peker en del forskning i motsatt retning[8]. Sistnevnte bygges opp under av erfaringene vi som samfunn har gjort oss, både siden det nazistiske terrorangrepet i 2011, men også siden rapporten kom i 2016. Sverigedemokraterna, et høyreekstremt parti med velkjente nazistiske røtter, som ikke engang FrP-ledelsen i sin tid ville vedkjenne seg søsterskap til, er for øyeblikket Sveriges største parti[9]. Det høyreekstreme krymper altså ikke om de får ‘være i lyset’, og det er heller ikke sånn at det vokser når de blir behandlet som de fascistene de er. Tvert imot, det er en grunn til at man lenge hadde det temmelig nazifritt i Norge – på 90-tallet ble det tatt oppgjør med rasisme og nazisme som hadde vedvarende effekt over en lengre periode.

Slå tilbake med antifascisme!

Det er ikke noe vitenskapelig holdepunkt for at rasismen i vestlige samfunn har forsvunnet. Tvert imot har rasismen i dag heller utvilsomt tilpasset seg omstendighetene og endret karakter[10]. Rasismens uttrykksformer er ikke statiske, men endres i henhold til tid og sted. Antirasister og feminister kan ikke tillate SIAN en meter av det offentlige ordskiftet i en tid der fascismen vokser i hele verden. Å la SIAN få være i fred på 8.mars er helt uakseptabelt, deres budskap står i rak motsetning til hva kvinnebevegelsen har kjempet for i alle år. Ingen er fri før alle er fri – spesielt ikke de som blir rammet av SIANs hatprat. La oss gå foran i solidaritet på en kampdag; sammen skal vi knuse rasismen, sammen skal vi knuse patriarkatet!  

 

[1] https://www.dagsavisen.no/fremtiden/sian-leder-domt-til-betinget-fengsel-i-oslo-tingrett-1.1614903

(sist besøkt 06.03.20).

[2] Antropologen Sindre Bangstad har skrevet om Eurabia-teorien i en norsk kontekst: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09596410.2013.783969 (sist besøkt 06.03.20).

[3] Drap: https://www.nrk.no/urix/nynazistisk-organisasjon-forbys-i-finland-1.13803270 (sist besøkt 06.03.20). Bombeangrep: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7rx2w/nazister-doms-till-fangelse-for-bombdaden-i-goteborg (sist besøkt 06.03.20).

[4] https://filternyheter.no/sian-leder-domt-til-betinget-fengsel-for-hatefulle-ytringer/ (sist besøkt 06.03.20).

[5]https://www.medier24.no/artikler/de-ser-en-krig-utspille-seg-uten-lover-og-regler-derfor-kan-resett-lyve-pa-tv-og-publisere-udokumenterte-pastander-fra-hoyreekstreme-nettsteder/431729 (sist besøkt 06.03.20).

[6]https://www.vartoslo.no/ta-den-jaevla-tingen-av-du-har-pa-hodet-din-jaevla-negerh-faisa-32-ble-angrepet-fysisk-pa-toyen/ (sist besøkt 06.03.20).

[7] https://www.klassekampen.no/article/20190813/ARTICLE/190819987 (sist besøkt 06.03.20).

[8] https://www.klassekampen.no/article/20180911/ARTICLE/180919991 (sist besøkt 06.03.20).

[9]  https://www.nrk.no/nyheter/sverigedemokraterna-storste-parti-1.14923196 (sist besøkt 06.03.20).

[10] Antropologen Sindre Bangstad har skrevet om islamofobi og rasisme i Norge: https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/agora/2014/03-04/islamofobi_og_rasisme (sist besøkt 06.03.20).

 

Gjestebloggerne er medlemmer i organisasjonen Oslo Mot Rasisme.

Foto: Joakim Møllersen/Radikal Portal, fra artikkelen https://radikalportal.no/2019/09/28/toyen-torg-samla-mot-rasisme/

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.