Ingen ord – ingen kjønn?

De høyrepopulistiske sitter ikke lenger i kjellerleiligheter. De sitter ved makten og akademisk frihet og kunnskap om kjønn og seksualitet får lide. Det er på tide å behandle dette som menneskerettighetsbruddet det virkelig er.

Savnet: Kjønn

Organisasjonen Scholars at Risk (SAR) kunne i 2018 melde om at den ungarske regjeringen hadde stanset all finansiering av og implementert et forbud mot kjønsstudier. Forskere får kun finansiering om de forsker på utvalgte temaer og innen utvalgte fagretninger. Ungarske universiteter, som før har hatt renommerte programmer innen kjønnsforskning, lever nå i en helt annen virkelighet. Det samme gjelder studentene ved disse univsersitetene.

I Eszter Kováts artikkel “Anti-Gender Movements – Resistances Against… What?” beskriver Kovats utviklingen i forbindelse med “anti-gender” som en redefinering av grunnlaget for det moderne, liberale demokrati og fredstidens menneskerettighetskonsensus. Det som i tidligere tid kunne taes for gitt, er i stor usikkerhet. Polen erklærer LHBTQ-frie soner. Putins ønske for Russlands fremtid er at “det skal være mor og far”. Det er til og med grupper som gir homofile skylden for spredning av korona-viruset. Dette samtidig som kjønnsstudier flere steder i Europa foreslås å legges ned eller forbys. Dette er ingen tilfeldighet. Å stanse mennesker fra å få tilgang til informasjon om seg selv, sine nærmeste, sine ansatte eller de dem omgås er en del av et større oppdrag. Å forby kunnskap om kjønn er å gjøre kjønn til noe som ikke eksisterer. Hvordan skal man argumentere for rettigheter eller tilpassing man ikke aner man har tilgang på? Hvordan skal man kunne snakke om kjønn om det ikke finnes et eneste fagbegrep, ikke en gang hverdagsord? Hvordan skal man kunne ta vare på seg selv om man ikke kjenner seg selv? 

Kunnskapsforbud for akademia og oss alle

Ethvert menneske har rett til utdanning. Kunnskap er en rettighet. Ikke bare skal du som privatperson ha tilgang på kunnskap, men det er en rettighet at helsevesen, utdanningssektoren og lovgivere har tilgang på kunnskapen de trenger for å gjøre jobben sin. Hvis du tar kontakt med et offentlig organ, om det er en lege eller en skolelærer, skal du kunne få rett hjelp for deg. For å sikre dette er vi avhengig av forskning på kjønn og seksualitet. Ikke minst er vi avhengig av at akademikere er frie til å stille alle mulige forskningsspørmål. Om de ikke kan stille spørsmål, får de heller ikke klare svar.

Ikke bare gjelder dette tilgangen til kunnskap i samfunnet i dag. Når man legger ned studieretninger stanser man fremskritt i fagretningen, ikke bare i dag, men i fremtiden. Man stanser produksjon av forskning innen feltet. Fagfeltets utvikling forsinkes, både i landet der fagretningen forbys men også globalt. Forfatteren og foreleseren Dale Carnegie sier “Knowledge isn’t power, until it is applied” (henvist til av blant andre Phillip Rosner i boka med samme tittel). Dette sitatet peker blant annet på nødvendigheten av oppdatert kunnskap. Kunnskap og forskning er ment til å brukes, av fagpersoner og privatpersoner. Forbud mot enkelte forkningsdisipliner er derfor ikke kun noe som angår akademikere på kontorer. Det angår absolutt alle.

Grunnmuren bygges – hvem skal stoppe det?

Hver nyhet om rettigheter som innkrenkes er nedslående. Men de er også mursteiner i en grunnmur som stein for stein gjør samfunnet kaldere, gjør rammene trangere og kontrollen fra myndighetene mer inngripende. Det er på tide at norske universiteter står i solidaritet med forskere i Europa som gjøres tause. Det er på tide at norske myndigheter tar avstand fra forbud som svekker menneskerettigheter. Ikke bare må vi ta avstand, vi må handle. Vi må løfte fagfeltet kjønnsstudier på globalt nivå. Vi må sette press på ungarske myndigheter. Vi må prioritere informasjonsarbeid blant unge, som en motvekt mot de enorme globale bølgene anti-gender, incels og det ekstreme høyre.

Til syvende og sist må vi behandle dette som menneskerettighetsbrudd. Vi må behandle det som et angrep. Et angrep på oss. 

Illustrasjonsbilde: Books of Knowledge. Av: Tesss. (tilgjengelig under CC BY-ND 2.0). 

Om forfatteren

Thea Harnes André

Thea Harnes André

Jeg er en dagdrømmer av natur og tøff i trynet når noe er ugreit. Jeg har en master i likestilling og mangfold fra NTNU og har et brennende engasjement for enkeltpersonens rett til å være seg selv i en stor verden. Kulturuttrykk som musikk, teater og litteratur tar livet mitt fra svart-hvitt til Technicolor.

Visit Website

Comments are closed.