Kampen om lovlig abort fortsetter i Argentina

 

Etter at det argentinske senatet avslo lovforslaget om å legalisere abort i fjor, ble det i forrige uke presentert nok et lovforslag som skal sikre argentinske kvinner retten til selvbestemt og sikker abort.

I Argentina er det til dags dato ulovlig å ta abort, med unntak av situasjoner der graviditeten er et resultat av voldtekt eller kvinnens liv står i fare. Allikevel regnes det med at det utføres rundt en halv million ulovlige aborter i året, der kvinnen både risikerer straff og setter sitt eget liv i fare. Ifølge Amnesty har over 3000 kvinner mistet livet som resultat av utrygge aborter siden 1983.

Etter at lovforslaget ble nedstemt i Senatet i fjor, har argentinske aktivister og menneskerettighetsgrupper fortsatt sin kamp for å gjøre abort lovlig og tilgjengelig for alle kvinner som måtte ønske det. På tirsdag 28 mai, i forbindelse med den internasjonale aktivistdagen for kvinnehelse, ble det presentert et nytt lovforslag for å legalisere abort. Det nye forslaget er i essensen likt som det tidligere, men inkluderer noen endringer. For eksempel inkluderer ikke det nye forslaget et punkt som gir helsearbeidere reservasjonsrett mot å utføre abort. Derimot foreslår det nye utkastet straffesanksjoner mot de som måtte nekte, stå i veien for eller forsinke en abort. Her kan du lese de ti hovedpunktene som danner kjernen til det nye lovforslaget:

  • Det skal være en rettighet å frivillig avbryte graviditet innen de første 14 ukene av svangerskapet, og etter den perioden ved tilfeller der liv og helse er i fare, eller ved tilfeller der graviditet er et resultat av voldtekt. I det sistnevnte tilfellet bør en juridisk klage ikke være lovpålagt.
  • Loven skal omfatte alle personer som kan bli gravide, uavhengig av hvilket kjønn personen identifiserer seg med.
  • Den skal garantere for at en abort vil gjennomføres innen fem dager etter henvendelse, og at inngrepet være tilgjengelig gjennom alle sykehus og helseforsikringer
  • Loven skal forsikre at rådgivningstjenester blir tilgjengelig for alle som måtte ønske dette. Her skal det være mulig å få informasjon, støtte og prevensjon.
  • Loven skal grunnlegge at det ikke trengs noe juridisk autorisasjon for å gjennomføre en lovlig abort
  • Loven skal etablere straffesanksjoner mot helsepersonell som urettmessig utsetter, hindrer eller nekter å utføre en abort i lovlige tilfeller. Den skal etablere fengselsstraffer mellom tre måneder og ett år,  eller sørge for at direktør eller leder av helseinstitusjonen kan miste lisensen inntil 2 år. Straffen skal kunne utvides til 5 år hvis tilfellet resulterer i at personen dør.
  • Som det tidligere lovforslaget understreket, skal gravide som utfører eller får utført en abort utenfor rammene på 14 uker eller de andre etablerte grunnene, ikke kriminaliseres. Helsepersonell som er involvert skal bare straffes hvis dette har vært uten den gravides samtykke.
  • Når det kommer til tenåringer sier teksten at hvis en person under 13 år etterspør abort, må det fremlegges samtykke fra minst en av foreldrene eller av tenåringens lovlige representant. Hvis tenåringen er mellom 13 og 16 år antas det at den gravide har nok kapasitet og modenhet til å bestemme selv, men hvis livet står i fare på grunn av eksisterende helsetilstand, må samtykke gis av en forelder. Fra og med personen fyller 16 år anses det at den gravide har full kapasitet til å utøve sine rettigheter i henhold til loven.
  • Loven inkluderer en interkulturell dimensjon der det avklares at gravide som snakker et annet språk og ønsker å avbryte svangerskapet, skal være garantert en tolk for å kunne sikre effektiv kommunikasjon. Videre understrekes det at loven skal gjelde alle, uavhengig av nasjonalitet, opprinnelse, statsborgerskap eller bosted.
  • Loven inkluderer et eget kapittel på seksualundervisning, som bekrefter statens forpliktelse i å etablere og gjennomføre god seksualundervisning basert på vitenskapelig, sekulært, pålitelig og oppdatert informasjon. Undervisningen skal inkludere et kjønnsperspektiv som skal styrke selvråderetten, og den skal også understreke at abort er en rettighet tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Dette innholdet skal være inkludert i pensum på alle utdanningsnivåer, uavhengig av utdannelsesinstitusjonens type, miljø og prioriteringer, uansett om den er privat, sosialt eller statlig eid. Dette må implementeres av alle utdanningsinstitusjoner i hele nasjonens territorium umiddelbart etter at loven kommer i kraft.

 

Gjesteblogger Vilde H. Mortensen: Masterstudent i Peace and Conflict studies ved Universitetet i Oslo. Jobber for tiden som praktikant på kontoret til Latin-Amerikagruppene (LAG) Oslo.

Teksten ble først publisert i LAG sine hjemmesider 03/06/2019 Kampen om lovlig abort fortsetter i Argentina

Hovedbilde: Pañuelazo en Resistencia 28 de Mayo 8, Wikimedia.org,  CC BY-SA 4.0

 

 

 

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.