Kvinner som slipper å betale bompenger

Foto: Charlotte Sverdrup/ Ruter

For den kvinnelige hjelpepleieren i Groruddalen i Oslo som følger barn i barnehagen og tar T- banen til jobben er bompengene en rekke med gode nyheter: Det gir mindre helseskadelig luftforurensning, det gir færre biler og bedre plass i byen og pengene brukes slik at buss, trikk og bane blir bedre og kan gå oftere.

Gjennomgang av fordelingsvirkningene av bompengene i Oslo gjort av Urbanet analyse er interessant lesning. Det er nemlig flest menn som passerer bomringen i Oslo, og det er overvekt av sjåfører med middels eller høy inntekt. Kvinner og de med dårlig råd kjører i større grad kollektivt. Det er altså ikke hun hjelpepleieren på T-banen fra Groruddalen som betaler.

 

Slide fra presentasjon på frokostseminar i regi av Urbanet analyse 22.05.19, v/ Ingunn Ellis

 

Bompengene i Oslo betales altså i stor grad av menn og så brukes pengene på et bedre kollektivtilbud for kvinner og folk med lav inntekt. Det er både god miljøpolitikk, og fordelingspolitikk.

 

Fra analysene er det særlig tre resultater det er interessant å merke seg:

  1. Det er 70% større sannsynlighet for at en mann passerer bomringen enn at en kvinne gjør det. Menn kjører i større grad bil enn kvinner.
  2. Større sjanse for at en person i husholdning med flere personer kjører kjennemerker bomringen enn en enslig, men det er liten forskjell på barnefamilier og par uten barn.
  3. Personer med middels eller høy inntekt passerer bomringen i større grad enn de med lav inntekt.

Det kan ikke være sånn at barn med astma må holde seg inne om vinteren for at voksne menn skal få forurense med bil.

I Oslo har vi lenge slitt med helseskadelig luftforurensing. Det kan ikke være sånn at barn med astma må holde seg inne om vinteren for at voksne menn skal få forurense med bil. For å få ned biltrafikken, få ned klimagassutslippene og for at alle skal kunne puste ren og trygg luft så må vi gjøre det dyrere å forurense og mye lettere å kjøre kollektivt, sykle og gå. Det er det vi må gjøre i Oslo nå fremover, og vi er godt i gang.

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

Comments are closed.