Oppskrift for deg som blir gravid dersom abortloven endres

Oppskrift for deg som blir gravid dersom abortlovens §2, tredje ledd, alternativ c om “stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom” erstattes med “barnet ikke er levedyktig”:

1) Vær ressurssterk og økonomisk i stand til å kjøpe den fosterdiagnostikken du ønsker og som staten har gjort forbudt gjennom bioteknologiloven. NIPT og tidlig ultralyd kan kjøpes i både Sverige og Danmark.

2) Hvis du ikke rekker å få gjort dette før uke 12 og fosteret har alvorlig avvik/sykdom/skade og du ikke ønsker å bære frem barnet kan du;

a) søke om abort i nemnd i Norge. Da må du enten sørge for å være mye mindre ressurssterk og økonomisk ovenpå enn angitt i 1) og du må belage deg på å brette ut ditt sosiale liv og utfordringer for to leger du aldri har møtt ettersom fosterets tilstand ikke lenger tillegges betydning.

Du må belage deg på ca 8 % risiko for avslag i primærnemnd slik at kanossagangen i a) må gjentas i klagenemnd.

b) Du kan bli abortturist til Sverige, som har selvbestemt abort frem til uke 18. Nok en gang på tide å være personen du var i 1) ettersom du må reise og finne ut av systemet selv.

c) Alternativt kan du akseptere din skjebne som ble solgt for Ernas regjeringsmakt og bære frem barnet slik at KrF får det som de ønsket. Belag deg på nytt på å være den personen i 1) ettersom pleiepengene kuttes av den samme regjeringen og ingenting tilrettelegges automatisk.

d) Eller: kjøp misoprostol på nett og gjør en illegal abort. Belag deg på at tablettene kan være falske, og at om de er ekte er det en betydelig risiko for innleggelse med blødning/komplikasjoner i sykehus.

Oppbevar denne oppskriften for fremtidige generasjoner. Tar de 2.3c er det bare begynnelsen.

Blessed is the fruit – May the Lord open.

Abortlovens mye omtalte paragraf lyder som følger:

§ 2. Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.

Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet

Illustrasjonsbilde: The Handmaid’s Tale on the High Line, av Garrett Ziegler, CC BY-NC-ND 2.0

Av gjesteblogger Tilde Broch Østborg, konstituert overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.