Mindre overtid for far – politikk fungerer

Jeg er 35 år, har ett barn og er i den alderen hvor omtrent alle vennene mine har små barn eller er gravide. Fedrene tar permisjon med glede, en del tar også sin rettferdige del av fellespermisjonen i tillegg til fedrekvoten. Når det skal avtales levering og henting i barnehage, foreldresamtaler, fritidsaktiviteter og hvem som skal være hjemme med sykt barn eller på planleggingsdager, da deler parene det mellom seg. Det er som om mors jobb er like viktig som fars jobb? Jeg har vært litt usikker på om det er jeg som lever i en boble eller om det virkelig er en trend. Denne uken kom heldigvis tall fra SSB som tyder på det siste. Og det er likestillingspolitikken som har æren.

Gjennomsnittlig timelønn for kvinner er 13% mindre for kvinner enn for menn, og dette er gammelt nytt.

Kvinner tjener mindre enn menn. Gjennomsnittlig timelønn for kvinner er 13% mindre for kvinner enn for menn, og dette er gammelt nytt. Det er ti år siden Anne Enger og likelønnskommisjonen la frem sin rapport og sine forslag til tiltak. De pekte på at en av hovedårsakene til lønnsgapet er et kjønnssegregert arbeidsmarked, der kvinnedominerte yrker er lavere lønnet enn mannsdominerte. Den andre hovedårsaken var at kvinner er mer hjemme med barn. Kvinner tar lengre permisjon og i småbarnsfasen er det typisk at kvinnen tar mer fri, begynner å jobbe deltid mens mannen gjør det motsatte og begynner å jobbe mer, typisk mer overtid. Det er dette som nå er i ferd med å endre seg.

Kilde: SSB

Mandag denne uken publiserte SSB tall fra arbeidskraftundersøkelsen som viser at kvinners arbeidstid fortsetter å øke, mens den går ned for fedrene og særlig småbarnsfedrene. Nedgangen for fedre er riktignok ikke så stor, men når vi ser på grafen så er det tydelig at arbeidstiden for småbarnsfedre og mødre virkelig for alvor er i ferd med å nærme seg hverandre. Særlig er jeg positivt overrasket over hvor stor økningen er for kvinner.

det viser også hvor viktig fedrekvoten har vært og er

Jeg mener dette viser at likestillingspolitikk og velferdspolitikk virkelig virker. Full barnehagedekning og plass til alle barn når de fyller ett år, har nok mye av æren. Når foreldrepermisjonstiden er over er det mye lettere enn før å ha et helt vanlig familieliv der begge foreldrene rekker å jobbe 7,5 timer mellom levering og henting i barnehage.

Men det viser også hvor viktig fedrekvoten har vært og er. For når fedrene er hjemme med barna når de er små, så avler det andre vaner for fordelingen av alle oppgavene knyttet til omsorg og husarbeid på hjemmebane. Og ikke minst endrer det forventningene på arbeidsplassene. Når du nå ansetter en ung nyutdannet mann, så må du bare regne med at han kommer til å være ute i permisjon en periode og at han må gå for å rekke å hente i barnehagen. Det trengte du ikke å forvente for 15 år siden.

likestillingspolitikken har bevist at den leverer og den er kommet for å bli

Det er fremdeles en lang vei å gå for å sikre likelønn mellom kvinner og menn, og det samme gjelder arbeidstid. Men vi skal komme dit, steg for steg. For likestillingspolitikken har bevist at den leverer og den er kommet for å bli.

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

Comments are closed.