Støtt Amnestys kampanje mot netthets mot kvinner!

Amnesty International Norge har startet en kampanje for å stoppe netthets mot kvinner, og krever at kjønn skal inkluderes i paragraf 185 i straffeloven, som er loven mot hatefulle ytringer.

Sommeren 2018 gjennomførte Amnesty en undersøkelse om netthets mot kvinner. Der kommer det fram at 1 av 10 norske kvinner har vært utsatt for netthets. Hetsen rammer flere enn de som mottar den. Hets og trusler mot kvinnelige samfunnsdebattanter og andre som ytrer seg i offentligheten kan dessverre også skremme andre fra å delta.

Vi har tidligere skrevet om hetsen mot samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali. Den enorme mengden trusler og hets hun har fått over lang tid  er et av flere eksempler på at kvinner med minoritetsbakgrunn rammes spesielt hardt. Det finnes dessverre ingen grenser for hvor drøye blandinger av rasistisk og kvinnefiendtlig hets enkelte tillater seg å framsette mot kvinner i offentligheten. Vi har et ansvar for å stå sammen, og kreve handling fra regjeringen og stortinget for å sikre lik mulighet til deltagelse i det offentlige ordskiftet.

Les mer og signer underskriftskampanjen som sendes til justis- beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara her:  https://www.amnesty.no/aksjon/stoppnetthets-mot-kvinner

Amnesty International krever at:

  • Kjønn må inkluderes som diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer
  • Bekjempelse av hatkriminalitet må fortsatt være en prioritert oppgave for politiet
  • Politiet må få de ressursene og den kompetansen som er nødvendig for å kunne forebygge og stoppe hatefulle ytringer. I tillegg må påtalemyndigheter og dommere få mer kompetanse på området

De mener at følgende artikkel i menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

  • Artikkel 19. – Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
  • Artikkel 7: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering (..)
  • Artikkel 12: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Om forfatteren

Nora Warholm Essahli

Nora Warholm Essahli

Visit Website

Comments are closed.