Klimakrisa er ikke kjønnsnøytral

Mandag denne uka kom FNs klimapanel (IPPC) sin gjennomgang av den nyeste klimaforskningen. Rapporten forteller oss at vi står overfor alvorlige konsekvenser av global oppvarming selv hvis vi klarer å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og at bare en halv grad mer vil gi katastrofale følger. Det er de fattige og marginaliserte som bærer den tyngste børen av klimaendringene, og blant disse er kvinner overrepresenterte.

Klimakrisa er ikke kjønnsnøytral.

I mange av landene som blir hardest rammet av klimaendringene gjør kvinners politiske og sosioøkonomiske stilling dem ekstra sårbare for konsekvensene. Dette har sammenheng med at kvinner oftere er forhindret fra å eie eiendom, og ha tradisjonelt lønnsarbeid og derfor oftere er direkte avhengige av naturressurser som er sårbare for klimaendringer. Blant annet utgjør kvinner 80 prosent av de som er fordrevet som følge av klimaendringene.

Vi vet også at antallet unge jenter som blir giftet bort går opp under konflikt, tørke og andre humanitære kriser som følger i kjølvannet av klimaendringene.

Den ødelagte avlinga etter tørken som kom som følge av klimaendringene er for mange jenter den siste spikeren i brudekista. Familien som så vidt klarte å brødfø seg på den lille jordflekken står igjen på bar bakke, og det blir stadig vanskeligere å avvise frieren som vil gifte seg med dattera i huset.

Særlig hvis de i tillegg til en munn mindre å mette får en medgift som kan bidra til å berge de andre barna.

Også i møte med naturkatastrofer, som vi bare får flere av, er kvinner mer utsatte enn menn. Over 70 prosent av de som omkom i forbindelse med tsunamien i Asia i 2004 var kvinner. I en policy brief fra FNs Utviklingsfond trekkes sosiale forhold som gjør at kvinner oftere oppholder seg innendørs, i mindre praktisk bekledning og med ansvar for små barn fram som sentrale grunner til at de er mer sårbare i møte med naturkatastrofer.

Klimakrisa handler ikke først og fremst om kjønn, men som med så mye annet forsterker allerede eksisterende undertrykkende strukturer hvem som betaler den høyeste prisen når katastrofen er et faktum.

Les mer om hvordan klimakrisa har forandret livet til unge jenter i Malawi og Mosambik i prosjektet Brides of the Sun.

Om forfatteren

Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Ingrid (f.1988) er ei Oslofisert bygdejente som alltid har minst ett prosjekt på gang. Hun har et hjerte som brenner for internasjonal solidaritet, men er langt ifra fremmed for hverdagsfeminismen.

Visit Website

One Comment

Trackbacks for this post