Gravid, kvalm og blakk

Visste du at 500 gravide kvinner i Norge årlig rammes av den alvorlige og potensielt dødelige sykdommen ekstrem svangerskapskvalme (hyperemesis gravidarum)? Nei, vi snakker ikke her om den vanlige svangerskapskvalmen – som kan være ille nok – men en type kvalme som innebærer brekninger, kvalme og oppkast opp mot 30 ganger daglig. De som rammes blir uttørket, får forstyrrelser i saltbalansen, og blir under- og feilernært. Får man ikke skikkelig behandling for sykdommen, kan både mor og barn bli alvorlig syke, og babyen risikerer å bli født for tidlig og med lav fødselsvekt. Forskning viser også at tilstanden fører til nesten 50 prosent høyere risiko for å få den sjeldne krefttypen skjoldbruskkjertelkreft.

Denne gruppen utsatte, kommende mødre har Høyre- og Frp-regjeringen funnet det for godt å gjøre hverdagen og graviditeten enda litt verre for. Nå får nemlig ofte ikke lenger disse dekket utgiftene sine til den svært dyre medisinen som kan hjelpe dem, vanligvis legemiddelet Zofran. Fra nyttår av sørget en regelendring fra regjeringen for at dekning av legemidler ved ekstrem kvalme må søkes om via legen, som må dokumentere at behovet har vart i mer enn tre måneder og at andre kvalmestillende medikamenter har vært prøvd uten effekt. Søknaden fra legen blir deretter vurdert av en farmasøyt i Helfo. Så langt i år har hele 20 fått avslag på søknaden sin om støtte, mens kun fire har fått dekket medisinen de så sårt trenger. Avslagene ble begrunnet med at Zofran ikke har tilstrekkelig dokumentert effekt, men dette har blitt avvist av overlege Jone Trovik ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Hun sa til NRK at det ikke er så mange alternativer til Zofran og at kvinnene som bruker dette stort sett allerede har prøvd de billigere, men svakere alternativene. Trovik understreket også at de som trenger Zofran er veldig syke og helt klart burde få dekket behandlingen. Og det er ikke snakk om småpenger for de som rammes og trenger denne medisinen; det kan koste 25–250 kroner per dag for Zofran, og de fleste må ta det i 4 – 8 måneder. Dette er en kostnad førstegangsgravide verken kan forutse eller planlegge for, og en kostnad som kan bli umulig å håndtere dersom man har en vanskelig økonomi fra før. I en så tøff periode av livet, skal man altså bli nødt til å gå rundt med økonomiske bekymringer i tillegg – og i aller verste fall måtte velge bort et barn fordi man ikke har råd til medisinen man trenger for å klare å bære det fram.

Ekstrem svangerskapskvalme var lenge en stigmatisert tilstand og ble tidligere sett på som en psykiatrisk lidelse; kvinner fikk beskjed om å ta seg sammen og slutte å kaste opp.

Da denne saken ble delt på Den Selskapelige, en populær, lukket Facebookgruppa for kvinner, delte flere mødre erfaringene sine med ekstrem svangerskapskvalme. En forteller at hun ikke hadde hørt om tilstanden før hun selv ble ekstremt dårlig under sin første graviditet. Hun trodde det var normalt å kaste opp kontinuerlig i begynnelsen og holdt ut til hun endte opp i ambulanse. Hun sier at Zofran var det eneste som fungerte på henne etter at legen først hadde prøvd å foreskrevet henne omtrent alt mulig annet, og at hun vet det samme gjelder for mange andre med sykdommen. En annen forteller at hun var innlagt på sykehus i tre omganger i totalt 3,5 uker, var 100 % sykemeldt hele graviditeten og kastet opp mellom fem og 50 ganger i døgnet på det verste. Hun var kvalm hvert eneste sekund fra uke fem til rett etter at barnet var født, gikk ned ca. 10 % av total kroppsvekt de første to månedene av graviditeten og fikk nedlagt sonde to ganger som hun fikk næring via i en lengre periode.

Et annet poeng som flere av kvinnene på Den Selskapelige trekker fram, er at i likhet med mange andre kvinnehelsespørsmål, er det mangelfull kunnskap og informasjon både blant fastleger, i helsevesenet generelt og i allmennheten om denne sykdommen. Hyperemesis gravidarum er dessuten i liten grad forsket på, noe som også er nokså typisk for sjeldne kvinnelidelser. Et hederlig unntak er lege og forsker Kathrine Vandraas, som har tatt doktorgrad på mulige konsekvenser av ekstrem svangerskapskvalme for mor og barn. Hun sier at tilstanden lenge var stigmatisert og tidligere ble sett på som en psykiatrisk lidelse; kvinner fikk beskjed om å ta seg sammen og slutte å kaste opp. Stigmaet er mindre nå enn før, hevder hun, men det finnes fortsatt lite kunnskap om årsakene til og følgene av tilstanden.

Det tredje som flere sier de blir provosert av i denne saken, er at den føyer seg inn i rekken av usosiale, smålige kutt fra Høyre- og Frp-regjeringen mot utsatte pasientgrupper. Den samme regjeringen som hele tiden proklamerer hvor viktig det er at alle må jobbe mer og bidra til fellesskapet, vil altså heller at gravide med ekstrem svangerskapskvalme sykemelder seg enn å automatisk dekke kostnaden ved å gi dem medisinen de trenger for å fungere. En annen ting regjeringssjef Solberg er veldig opptatt av, er at folk må få flere barn. Men hun virker lite villig til å faktisk legger skikkelig til rette for det, slik Trine også har skrevet godt om før her på Maddam.

Hvis du er gravid og er så kvalm at du blir syk av det, skal du slippe å være blakk i tillegg. Det er bare rett og rimelig at den medisinen som virker best skal være mulig å få gratis.

 

(Illustrasjonsfoto fra herfamily.ie)

Om forfatteren

Karen Golmen

Karen Golmen

Odelsjente fra Nordmøre som har gjort byboer og universitetsbyråkrat av meg. Feminist siden barneskolen og radikalisert i studietida. Liker bøker, politikk, katter og kaffe, og klarer sjelden å holde meg unna verv. Er håpløst avhengig av de fleste sosiale medier. Sånn ellers relativt lykkelig tobarnsmamma, forlova med en mannlig medfeminist som liker å bake.

Visit Website

Comments are closed.