Eggdonasjon er ikke salg av kropp

Pregnant, N G, (CC BY-ND 2.0)

Av Ingvild Stakkevold Reymert og Sunniva Holmås Eidsvoll.

På SVs landsmøtet i 2017 stemte vi og et flertall av delegatene stolt fram at “SV vil at eggdonasjon tillates”. For kort tid siden, uten større diskusjon i partiet, modererte sentralstyret partiets politikk til å kun gjelde overskuddsegg fra prøverørsbehandling. Å ta en omkamp der bare ledelsen av partiet er tilstede er problematisk, men når også Kvinnefronten går inn for en konservativ linje mot eggdonasjon, bør også vi på venstresiden ta debatten om å hjelpe kvinner som ønsker barn.

Det å få barn gir stor glede, lykke og mening i livet for veldig mange. Dessverre er det mange som ønsker barn, men ikke får det til. Heldigvis lever vi i en velferdsstat der vi tilbyr hjelp til de som trenger det. Den store urettferdigheten er derimot at dersom det er mannen i forholdet som er årsak til infertilitet stiller det offentlige opp, men om det er det er kvinnen er det blankt nei. Da må paret eventuelt finansiere det selv i utlandet. I Spania koster det over 100 000 kroner å gjennomføre en slik behandling. Dette er svært mye penger for de fleste, og ikke en solidarisk politikk mener vi.

det å tillate eggdonasjon er milevis unna å leie ut fattige kvinners livmor og kropp i ni måneder.

SV er derfor for å gjøre noe med denne urettferdigheten og tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon. Helt til flertallet i sentralstyret i forrige uke valgte å moderere standpunktet. Uvitende om ledelsens diskusjon har vi derfor den siste tiden litt tilbakelent fulgt debatten i Høyre. Eggdonasjon bryter det biologiske båndet mellom mor og barn sier motstanderne av eggdonasjon der, uten å klare å forklare hva som er det store problemet med det. I dag lever en rekke adoptivbarn med sine ikke-biologiske mødre, det synes vi er flott. Tillater vi eggdonasjon er veien kort til å tillate surrogati, har motstanderne i Høyre videre argumentert for. Men nei, det å tillate eggdonasjon er milevis unna å leie ut fattige kvinners livmor og kropp i ni måneder.

Så langt har vi forstått er dette ikke er argumentasjonen til flertallet i SVs sentralstyre. Argumentet er at SV er imot salg av kvinnekropp og derfor imot kjøp av sex og surrogati, noe vi er helt enig i, men flertallet i sentralstyret er også bekymret for at eggdonasjon kan være salg av kropp. Dette mener også Kvinnefronten. Her mener vi at både flertallet i SVs sentralstyre og Kvinnefronten tar feil.

Det er ingen som vil kunne livnære seg av mummikopper, selv om man skulle få to, tre eller fem for å donere egg.

For det første går forslaget i Stortinget ut på å regulere eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon. For sæddonasjon tilbys en symbolsk sum på 250 kr på samme måte som man får en mummikopp, et vinglass eller 50 kroner for å gi blod. Det er ingen som vil kunne livnære seg av mummikopper, selv om man skulle få to, tre eller fem for å donere egg. Eggdonasjon vil også bli regulert av det offentlige helsevesenet der det må være en øvre grense for mange eggdonasjoner det er helsemessig forsvarlig å gi, og hvor mange mummikopper man kan få. Trolig ikke så mange. Selv om det er symbolske summer det er snakk om, vil vi likevel argumentere for en prinsipiell altruistisk linje der man verken får betalt for å gi blod, sæd eller egg. Men vi kommer ikke unna at de symbolske summene er for små til å kunne kalle eggdonasjon salg av kvinnekropp eller å gå imot eggdonasjon i seg selv.

SVs landsmøtevedtak gjelder fremdeles, og vi mener det er viktig at SVs stortingsgruppe sier ja til eggdonasjon neste gang saken skal opp i Stortinget.

Så er selvfølgelig ikke egg- og sæddonasjon det samme. Mens menn lett kan donere litt sæd i en kopp, kreves en mer omfattende hormonbehandling for damer. Dette er selvfølgelig mer problematisk. Likevel er det feilslått å begynne å sammenligne eggdonasjon med surrogati og prostitusjon. Vi mener at hormonbehandling og ni måneders graviditet, der kvinnen i verste tilfelle kan dø, eller prostitusjon med penetrering, underkastelse av fremmede menn og stor sårbarhet for vold, ikke kan sammenlignes med eggdonasjon. Likevel skal vi ikke undergrave at det er en stor forskjell mellom sæd- og eggdonasjon når det kommer til inngrepet. Hormonbehandlingen er heller ikke uproblematisk, men det er ikke salg av kvinnekropp og ulempen hormonbehandlingen medfører er ikke stor nok til at vi skal forby å hjelpe noen med å få et barn. Dette mente også SVs landsmøte som stemte ned et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til kvinners helse. Vi mener det må respekteres.

I dag har vi heldigvis teknologi til å hjelpe de som sårt ønsker seg barn. Vi kan gi dem lykken det er å gjenoppleve verden sammen med barn som vokser. Da burde det i 2018 være på tide at vi også hjelper par der det er kvinnen som er årsak til infertilitet, ikke bare der det er mannen som er årsaken. SVs landsmøtevedtak gjelder fremdeles, og vi mener det er viktig at SVs stortingsgruppe sier ja til eggdonasjon neste gang saken skal opp i Stortinget.

 

Innlegget var på trykk i Klassekampen tirsdag 29.05.2018.

 

Bilde: Pregnant, N G, (CC BY-ND 2.0)

 

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

Comments are closed.