Kompetanse, er det så viktig, da?

8027490425_64c90787bf_o

Hvis en politibetjent blir syk, trenger vi egentlig å erstatte ham med en annen politi? Eller hvis piloten på SK385 fra Oslo til Trondheim blir liggende hjemme med oppkast – kan ikke bare en av kabinpersonalet ta styringen og fly passasjerene trygt fram? Og hvis du er midt i en rettssak og advokaten får influensa den dagen motparten din skal spørres ut: da kan vi hente inn en prosjektleder fra byggebransjen. De har jo like lang utdannelse. Så det må jo gå bra.

Rister du på hodet, sier du? Det skjønner jeg. Men skal jeg si deg noe? Dette er noe som skjer nesten hver dag i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere blir også syke. Og vikaren som hentes inn, er ofte ufaglært eller har en annen utdanning.

Stor andel vakter erstattes med ufaglærte

I følge Sykepleien i juni 2016 viste en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund i Østfold at det ble satt inn sykepleier på kun 3 av 10 ledige sykepleiervakter. 1 av 5 vakter ble erstattet med ufaglært, og 1/3 ble erstattet med lavere kompetanse. I Gran kommune ble det i en periode samme år satt inn ufaglærte på nesten halvparten av de ledige vaktene. I 2017 er 17 og 20 % av sykepleiervaktene i henholdsvis Østfold og Nord-Trøndelag besatt av ufaglærte og annet personell, skriver NRK i juni i år.

Hadde du villet ta en buss der sjåføren var blitt erstattet av en uten førerkort?

Det er ikke det at de ufaglærte, eller de med annen utdannelse ikke ønsker å gjøre en god jobb. Mange jobber hardt og står på for pasientene. De kan lære å utføre stell og å skifte en bandasje. Men de er ikke sykepleiere, og har dermed ikke vurderingskompetansen til en sykepleier. Mange ufaglærte har ikke kunnskap til å kunne vurdere om gamle fru Hansen på rom 26 holder på å utvikle en infeksjon, og dermed få tak i legehjelp med en gang og helst før det utvikler seg til å bli alvorlig. De har ikke kunnskap til å kunne vurdere om herr Ulriksens forvirring skyldes underernæring, dehydrering, infeksjon eller demens. De har kanskje ikke nok kunnskap til å vite at lege må kontaktes raskt for damen på rom 41, fordi hun puster fort og anstrengt, har inndragninger over brystkassen og litt bleke lepper – kan det være en lungebetennelse? Eller kompetanse til å gi den 97 år gamle mannen en mest mulig smertefri og verdig død og samtidig ivareta hans pårørende.

De er ikke sykepleiere, og har dermed ikke vurderingskompetansen til en sykepleier

Og når du ringer fra sykehuset for å gi rapport om en utskrivningsklar pasient fra ortopedisk avdeling, vil du jo helst at den som tar telefonen forstår hva det innebærer å ha gått gjennom en hofteoperasjon, og hvilke komplikasjoner som kan oppstå hvis man ikke passer på.

Tiltak er nødvendige for å beholde de vi mister

Det mangler mange tusen sykepleiere. Samtidig har sykepleiere en arbeidshverdag som fører til at gjennomsnittsalderen for avgang er 57 år. Mange jobber deltid fordi heltid er for tøft. En ikke ubetydelig arbeidskraftreserve, med andre ord. Vi må utdanne flere, sier Arbeiderpartiet. Jada, fint det. Men gode fagmiljøer, tilbud om kompetanseheving, skikkelig lønn, hele og faste stillinger og forsvarlige turnuser kunne kanskje også være en start for å beholde de vi mister.

Teksten ble opprinnelig publisert i spalten Gryr i Norden i Klassekampen 25. juli 2017

Bilde: Stefan Leijon – Hire a professional CC BY-ND 2.0

Om forfatteren

Gro

Gro

Jeg er kreftsykepleier, intensivsykepleier og engasjert fagorganisasjonsmedlem. Som representant for et tradisjonelt kvinneyrke med dyktige kolleger av begge kjønn, er jeg opptatt av fag, arbeidslivspolitikk og likestilling, og gjerne gjøre kål på noen fordommer. Jeg liker byen, kaffe og papiraviser, og å dingle med beina fra et høyt fjell.

Visit Website

One Comment

  1. Jo Øiongen 29/07/2017

    Dette gjelder så mange! Lærere, førskolelærere, utflagging av it-tjenester, sjåførjobber osv. Et av de største problemene her er at vi har politikere som har ingen kompetanse fra ordentlige jobber “på gølvet”. Vi har en minister som er i en helt annen klasse enn alle andre, Ketil Solvik-Olsen. Og kikker vi han i kortene så har han vokst opp i en tankbil/på en bensinstasjon og fått inn med morsmelken hva det å jobbe faktisk er. Hva som trengs av infrastruktur, planlegging og kompetanse for at bedriften skal kunne fungere.

    Tenk om vi hadde hatt en helseminister som hadde noen år som sykepleier og så noen år som lege, som hadde “stått i krigen” både på pleiehjem, akuttmottak og som hadde sett både pasienter og pårørende rett i øyet når livet var på det mørkeste?

    Det burde vært forbud mot å sitte i regjering om en ikke hadde minst 10 år med realjobbing “på gølvet” i et yrke som var relevant for det ministeriet en ble satt til å lede.