Maddams anbefaling: Bli med og marker renholdernes dag i dag!

custom-Custom_Size___13432208_629978283817462_5432916268697009655_n

I dag, torsdag 15. juni, markeres renholdernes dag og Maddam vil oppfordre alle våre lesere til å bruke den anledningen til å støtte renholdernes kamp for rettferdige vilkår.

Jeg var nettopp på en debatt om innvandrere i norsk arbeidsliv og frykten for at det vil utvikle seg et A- og B-lag i arbeidslivet. Jeg tok meg i å tenke at der er vi jo allerede? Et eksempel på det er nettopp renholderne. Renholdsyrket har aldri vært forbundet med særlig status, uansett hvor enormt viktig det er at jobben gjøres, og at samfunnsinstitusjoner som sykehus, sykehjem, skoler og kommunehus – for ikke å snakke om Stortinget – ikke kan fungere uten renholderne. Det henger nok mye sammen med hvem som utfører jobben: Tall fra SSB viser at den mest typiske renholder i dag er en kvinne med minoritetsbakgrunn og lav lønn. Å forstå hvordan etnisitet, kjønn og klasse henger sammen og påvirker yrkesdeltakelse og muligheter i arbeidslivet blir derfor utrolig viktig i kampen for et anstendig arbeidsliv generelt, og for renholderne arbeids- og lønnsvilkår spesielt.

Selv har jeg jobbet som både vaske- og hjemmehjelp en periode, og jeg kan love at det er fysisk knallhardt arbeid. Men jeg husker også hvor stor forskjell det gjorde for de jeg vasket hos og hvor nyttig jeg følte meg etter å ha gjort det fint og rent hos ei av de eldre kvinnene som selv ikke klart den jobben lenger. For dem var det å ha et rent og ryddig hjem en viktig del av verdigheten deres og jeg var glad for at jeg kunne bidra til det. Jeg fant kanskje mer mening i den jobben enn jeg enkelte dager gjør i kontorjobben jeg har nå. Likevel er denne ekstremt mye bedre betalt enn vaskejobben jeg hadde, og statusforskjellen i samfunnet på de to er også betydelig.

Jeg håper Maddams lesere ser, anerkjenner og verdsetter den viktige jobben renholderne gjør – særlig i dag, men også i hverdagen. Vis at du setter stor pris på arbeidet deres. De er våre kolleger – og de er en uvurderlig ressurs for samfunnet vårt. Vi i Maddam oppfordrer alle til å vie renholderne ekstra oppmerksomhet i dag og stå sammen med renholderne i solidaritet med deres kamp for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. I Oslo arrangeres det en markering foran Stortinget kl 16.30. i dag.  Der blir det appeller fra politiske partier, fagbevegelsen og tillitsvalgte i renholdsbransjen. Møt opp der og gi din støtte!

Renholdernes kamp er både klassekamp og kvinnekamp – derfor er det vår felles kamp.

 

Illustrasjonsbilde fra Internasjonal dag for renholdere sin Facebook-side.

Om forfatteren

Karen Golmen

Karen Golmen

Odelsjente fra Nordmøre som har gjort byboer og universitetsbyråkrat av meg. Feminist siden barneskolen og radikalisert i studietida. Liker bøker, politikk, katter og kaffe, og klarer sjelden å holde meg unna verv. Er håpløst avhengig av de fleste sosiale medier. Sånn ellers relativt lykkelig tobarnsmamma, forlova med en mannlig medfeminist som liker å bake.

Visit Website

Comments are closed.