Maddamfakta: Kvinnelige velgere

Hvem har høyest valgdeltakelse – kvinner eller menn? Hvilke partier foretrekker kvinnene, og er det sant at innvandrerkvinner ikke deltar?  Les dagens Maddamfakta, og bli opplyst!

kvinner og valg forsidebilde endret str

Kvinner stemmer mest

Ifølge statistisk sentralbyrå var valgdeltakelsen til kvinner høyere enn menns i alle aldersgrupper ved forrige stortingsvalg. Dette har vært en trend over tid, men nytt ved forrige stortingsvalg var at også unge kvinner stemte i større grad enn menn i samme aldersgruppe: 71% førstegangsvelgende kvinner, mot 64% menn. Denne statistiken burde bare bety én ting: Hvis partiene kjenner sitt eget beste bør de i denne valgkampen legge opp til tidenes kvinnefrieri!

valgdeltakelse kvinner

Denne statistiken burde bare bety én ting: Hvis partiene kjenner sitt eget beste bør de i denne valgkampen legge opp til tidenes kvinnefrieri!

Unge kvinner upolitiske på sosiale medier

Kvinners høye valgdeltakelse er særlig interessant sett i lys av annen statistikk om kvinners samfunnsengasjement: For eksempel er unge, norske kvinner ifølge en stor undersøkelse blant de som viser minst politisk engasjement på Facebook i verden.

Minoritetskvinner stemmer også mer!

Norske, kvinnelige statsborgere med innvandrerbakgrunn stemmer i mindre grad enn de uten innvandrerbakgrunn. Bildet er riktignok ikke så dystert som mange vil ha det til: Blant personer med innvandrerbakgrunn er deltakelsen både ved stortingsvalg og som lokale folkevalgte større blant kvinner enn menn. Statistisk sentralbyrå informerer om at 55 prosent av kvinnene med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget sist høst, til sammenligning med 50 prosent av mennene. Ved valget i 2009 var det ingen forskjell mellom menns og kvinners valgdeltagelse, begge kjønn hadde en deltakelse på 52 prosent. For noen enkeltland er forskjellene særlig store. Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Somalia deltok 66 prosent av kvinnene, mot bare 51 prosent av mennene.

minoritetskvinner valgdeltakelse

Kvinner vil ha sosial rettferdighet

En utregning fra Ipsos MMI sine partimålinger i vinter viste at hvis det hadde vært opp til kvinnene i Norge, ville det vært et overveldende flertall til de rød-grønne partiene på Stortinget. Til sammen ville de rødgrønne partiene sammen med Rødt ha fått 99 representanter.

kvinnenes storting

Bilder:

Forsidebilde: Fra Kommunal og moderniseringsdepartementets fllickrkonto (CC BY-ND 2.0)

Valgdeltakelse blant kvinner og menn i 2013: Faksimile fra sak på SSB sine nettsider.

Valgdetakelse blant innvandrere i 2013: Faksimile fra sak på SSB sine nettsider.

Kvinnenes Storting: Faksimile fra Dagbladet

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website