Miljøkampen er fredskamp

Lofoten

Venner! Det er valgår og vi lever i en urolig verden. For å forstå det politiske verdensbildet må vi minne hverandre om årsakene til uro. Vi må også minne hverandre om hvordan vi sammen kan skape et sterkt felleskap. 

Vi feirer 1.mai i dag når det er oljekriger i Midtøsten, i en verden hvor fabrikker er lagt ned og arbeidere har blitt krigssoldater.

Vi lever i en verden hvor mennesker flykter til fots på grunn av krig, klimakrise og arbeidsledighet.

I en verden hvor miljøet ødelegges av oljekriger for storkapitalens kortsiktige profitt, er vår våkenhet og bevissthet viktigere enn noen gang.

Når det føres en arbeidsfiendtlig politikk, når forskjellene øker,  når unge mennesker opplever utenforskap og når felleskapet blir svakere er vår våkenhet viktigere enn noen gang.

Terror har rammet Europa flere ganger. Terror har en lang historie vet jeg, men vi har sett og opplevd den siste tiden hvordan krigene i Midtøsten har skapt rom for terror å vokse. Vi har sett hvordan utenforskap og arbeidsfiendtlig politikk gjør felleskapet svakere og fører til radikalisering hos unge mennesker i Europa. Og radikalisering er radikalisering skal det nå være knyttet til islamisme eller høyreekstremisme.

Hver gang det smeller en bombe i Europa,  hver gang det er skyting, eller når en lastebil kjører over uskyldige folk, i byene, i gatene våre, opplever vi frykt og sorg.

Når terror rammer, vokser høyrepopulistene på folks frykt. Når terror rammer finnes det ingen logisk forklaring. Terror rammer der og da, og våre forklaringer og begrunnelser mister definisjonsmakt. Det er slik høyrepopulismen vokser. Budskapet om langsiktige og forebyggende tiltak gjør ikke folk mindre redde. Når folk med rette har så store bekymringer er det ikke lett å nå fram.

Men vi SKAL nå fram! Vi skal slå ring rundt arbeiderbevegelsens historiske budskap. Budskapet som har skapt alle de store og små rettighetene vi har. Derfor er det viktigere enn noensinne med internasjonal solidaritet og dens betydning, likelønn til lik arbeid, likestilling og en sterk arbeidsmiljølov. Vi feirer 1.mai i dag når vi har vært vitne til valget i USA og vi følger med valget i Frankrike.

Vi lever i den samme verden enten vi bor i Iran, i USA eller Norge. Og alt det som ødelegges for kortsiktig profitt, alle våre verdier og alt det som er skapt i verden er skapt av arbeiderne.

Det er ingen produksjon uten arbeiderne. Brillene du har for å se verden klarere er på grunn av arbeiderne. Ballongene i gledens tid i barnas hender er på grunn av arbeiderne. Blomstene du gir bort for å si “jeg elsker deg” eller “tilgi meg” er på grunn av arbeiderne.

Den menneskelige verden uten arbeiderne finnes ikke.

Uten arbeiderne står togene stille i regnet.

Arbeiderklassen er mennesket uendelige utvikling og jeg er overbevist om at en fortsettelse av menneskets utvikling er mulig uten ødeleggelse av miljøet, uten krig og fattigdom, uten utenforskap.  

Det som skjer i ulike deler av verden henger sammen.  Vi kan ikke lukke øynene.  Norsk arbeiderbevegelsen er et forbilde for arbeiderne i resten av verden. Vi har stått sammen gjennom hele vår historie og vist solidaritet. I krigenes, terrorens og uroen tid skal vi vise at vi er de uredde, de bevisste, og det er vi som skal sette dagsorden, ikke høyrepopulistene. Derfor er det viktigere enn noen gang og ha en felles verdensforståelse og et felles budskap. Selvfølgelig må vi gå foran og vise vei til resten av verden.

Vi må skape arbeidsplasser som er varige og ikke oljeavhengige, arbeidsplasser som ikke ødelegger miljøet. Det er det som er bærekraftig økonomisk vekst. Det er en visjon for Norge og for en fredelig verden.

Jeg er stolt av å være medlem av en et parti som er en del av fagbevegelsen, med visjoner og politikk for et Norge med bærekraftig økonomisk vekst. Jeg er stolt av å stå side om side med dagens arbeidere og fremtidens arbeidere.

Kjære venner! Det er valgår, vi må slå ring rundt våre verdier som skaper et sterkt felleskap, vi må kaste denne regjeringen og snu på den arbeidsfientlige utviklingen som skaper uro. Og vi må gå foran i felleskap med et budskap som viser vei til resten av verden. Kriger som skjer på grunn av oljen og som skaper uro i verden, kommer også til å holde verden avhengig av oljen i mange år fremover hvis ikke vi står sammen. Miljøkampen er kampen om grønne, varige arbeidsplasser. Miljøkampen er kampen om bærekraftig økonomisk vekst. Miljøkampen er arbeidernes kamp. Miljøkampen er fredskamp!

Gratulerer med dagen! 

Bilde: Photo pexels

Om forfatteren

Sheida Sangtarash

Sheida Sangtarash

1.vara til Stortinget for Akershus SV. Utdannet barnehagelærer med master i spesialpedagogikk.

Visit Website

Comments are closed.