Er kvinner for late for politikk? Et svar til Rebekka Borsch

Venstres Rebekka Borsch skriver i Aftenposten at hun ønsker flere kvinnelige kolleger i politikken. Hun mener at kvinner må ta mer plass, og ikke kose seg ut av tøffe debatter. Jeg ønsker meg også flere kvinner i politikken, men forklaringen til Borsch er for dårlig. Istedenfor å be kvinner skamme seg, bør vi ta en skikkelig debatt om likestilling i hjemmet.

Ja, det er mannsdominans på listetopper. Vi har en lang vei å gå. Men den typisk individualistiske tilnærmingen fra Venstre ser bort fra reelle likestillingsutfordringer i hverdagen.

NOVA (Norsk insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) publiserte en rapport i 2012, med 15 000 deltagere. Funnene er interessante. Kun 25 prosent svarte at de deler husarbeidet likt mellom seg, og seks av ti mener at kvinnen gjør mer enn mannen. 11 prosent svarer at kvinnen gjør nesten alt husarbeidet, i følge forskerne Thomas Hansen og Britt Salgsvold. Den samme undersøkelsen viser at blant 65 prosent av parene i alderen 30-49 år, gjør kvinner mest husarbeid.

Hvis det å ”kose seg” betyr å gjøre husarbeid, så har Borsch rett. Men damer sitter ikke på rumpa og ser på Netflix hele dagen. Kosestund med husarbeid?

 

Hvis det å ”kose seg” betyr å gjøre husarbeid, så har Borsch rett. Men damer sitter ikke på rumpa og ser på Netflix hele dagen. Husarbeid er tidkrevende og slitsomt, og når man gjerne jobber fulltid i tillegg, er det kanskje ikke så mye tid igjen til tøffe politiske debatter og store diskusjoner.

Tall fra SSB viser at mødre oppgir at de bruker 18,2 timer i uka på ungene, og menn 11,2 timer. Kvinners rolle i hjemmet har endret seg, men det er fortsatt en skjevfordeling der. Dette er et hinder for demokratiet.

I tillegg til å jobbe, gjøre husarbeid, og bruke mest tid på barna, skal kvinner altså ha dårlig samvittighet for ikke å lese nok nyheter. Jeg vet ikke hvordan Borsch liker å bruke fritiden sin, men jeg slapper bedre av med Netflix enn med nyheter om den politiske utviklingen.

Skam deg, kvinne

Skal vi løse dette problemet, så må vi jobbe med fordelingen i hjemmet. Jeg har selv hørt menn i mitt eget, feministiske parti beskrive hvor kjedelig det er å sitte og vente i bilen mens kona handler på IKEA. Det er ikke noen grunn til å tro at det er noe bedre i andre partier.

husarbeidmennkvinner

Kilde: SSB

Menn må kanskje droppe noen av sine partimøter, og heller ta den handlerunden sammen med dama si, eller til og med alene (sjokkerende forslag..). Vi må slutte å snakke om menn som ”hjelper til” hjemme, og heller snakke om reell likefordeling av ansvar.

Det er også klasseforskjeller her. Likestilling står sterkere som verdi i middelklassen, selv om ord og handling ikke henger helt sammen her heller. Har du en fysisk krevende jobb med stort omsorgsansvar, har du kanskje mindre overskudd til krevende politisk aktivitet på fritiden. Det er ikke nok at kvinner organiserer seg, vi trenger kvinner fra alle samfunnslag. Det er en problemstilling venstre sjelden tar opp.

Istedenfor å be kvinner skamme seg, bør vi ta en skikkelig debatt om likestilling i hjemmet. Vi har forskningen, nå står det bare på viljen.

Om forfatteren

Nora Warholm Essahli

Nora Warholm Essahli

Visit Website

3 Comments

 1. Jo Øiongen 11/03/2017

  Hvis du velger Netflix fremfor nyheter så er nok ikke politikk og verv det rette for deg.

 2. JanRunarBrunsvik 14/03/2017

  Her bommer du totalt, for det første er fordelingen av husarbeid en privatsak og ikke noe politikerne skal legge seg opp i. For det andre var det en studie for få år siden som viste at av single aleneboende kvinner og menn så gjorde kvinner en god del mer husarbeid, altså kan dette sies å være ett valg kvinner tar, noe som ligger i enten deres natur eller den rolle de velger. Det er ikke naturgitt at når en mann og kvinne stifter familie sammen så er det kun kvinnens syn på husarbeid og behov for orden i hjemmet som skal være retningsgivende. Det har også vært studier som viser at når man legger sammen inntektsgivende arbeid med husarbeid så ender menn opp som den gruppen som gjør mest, så kom ikke her.
  Sluttlig er det faktisk opp til enhver kvinne å velge den mann som passer for henne og hennes behov, ikke løpe til pappa-staten og klage om den mannen de faktisk har valgt ikke når opp til kravene hennes. Det fornuftige ville faktisk være å først og fremst ta en prat med mannen sin, men det er vel mer fristende å innta offerrollen så slipper man ta ansvar for egne valg.
  Kvinner besitter en betydelig seksuell og reproduktiv makt i forhold til menn. Faktisk er den barnløse andelen menn i dette landet vesentlig høyere enn ditto kvinnelige, og den øker stadig mens andelen barnløse kvinner holder seg omtrent konstant. For få tiår siden var andelen barnløse menn og kvinner omtrent lik. Før dere går ut og klager over at menn gjør for lite i hjemmet så ta en runde med dere selv på hva slags menn dere faktisk velger å stifte familie med og hvorfor dere selekterer bort en stadig større andel av mennene i Norge for å resirkulere menn som allerede har barn med andre kvinner fra før. Det er jo helt åpenbart ikke disse barnløse mennene som gjør for lite husarbeide.

 3. Justc 4Urself 30/03/2017

  wow! such an informative post here i am sharing the informative site justc4urself