Ansatte vinner når kommunen tar over sykehjem

nurse

Når jeg en dag havner på sykehjem er jeg ikke i tvil om hvem det er jeg vil at skal ha litt ekstra betalt for å gjøre hverdagen min levelig, det er de ansatte på sykehjemmet og ikke en kommersiell investor.

Hvordan kan det være mer lønnsomt for et privat selskap å drive sykehjem enn for kommunen? La oss se på Norlandia Care som driver blant annet sykehjem og barnehager. De mottar økonomisk støtte fra det offentlige for å levere velferdstjenester, samtidig har milliardærene som eier Norlandia Care tatt ut 102 millioner kroner i utbytte fra selskapet de siste to årene. Dette er enorme summer. Forrige uke ble det tydeligere enn på lenge hvordan private selskaper kan ta ut fellesskapets penger i utbytte.

Men la oss spole tilbake til valget i fjor i Oslo. Høyresiden hadde styrt byen i 18 år og jobbet systematisk med å bygge ned offentlige tjenester og heller konkurranseutsatt og privatisert. Men så tapte de valget og SV, MDG og Ap overtok byrådet. Et løfte det nye flertallet har gitt befolkningen i Oslo er å ta tilbake velferdstjenester til offentlige. Sykehjem drevet av kommersielle eiere skal overtas av kommunen når kontraktene går ut, og SVs eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen er i gang med arbeidet. Første sykehjem på listen er Madserud, drevet av Norlandia Care.

Lønnsomt å gi dårligere lønn

Torsdag i forrige uke ble det klart at det har mye å si for de ansatte som er organisert i Fagforbundet pleie og omsorg at de nå får kommunen som arbeidsgiver. De går nemlig kraftig opp i lønn. Flere av de ansatte vil gå opp så mye som 40 000- 50 000 kroner i året og i tillegg blir pensjonen blir bedre.

Svaret på spørsmålet om hvordan det kan være mer lønnsomt for et privat selskap å drive sykehjem enn for kommunen virker klart: De betaler rett og slett mye dårligere lønn til de ansatte. Utbyttet til milliardærene som eier selskapet derimot, det er det ingenting å si på.https://www.flickr.com/photos/43334679@N03/6955679613/in/photolist-bADFdz-95fVvX-5S52kB-72DUpr-Qviur-8vpy8-6Aaf9D-dAHbFb-4yaqzH-rkUwQ-9o8Qtg-4iaLue-nvbXfE-ozDwhg-5gi8vr-4UDwnj-FD16x-cibD6q-2FXjB-osRchQ-Ny6ta-Ny6sR-eaTDL-f388ik-95iZKd-a1Fkc2-byFHD-kMSHaC-8yorhJ-btEPrK-adEMu-Ny6sZ-7YMEFv-8aqnE6-nftyaP-4pDDq7-jcSyB-6Ukpfr-6az6pQ-Qa5Kb-meFgC-aom7rx-qQ3Wq5-8jgri-4gN77Y-unyb7-qr7rf-bDsw3G-pfyxde-aFv38R

I Norge utgjør kvinner 84 prosent av de ansatte blant helse- og sosialfaglig utdannede.

Det handler om kvinner

Det Oslo nå gjør, steg for steg, er å sikre at fellesskapets penger som skal gå til velferd faktisk brukes på velferd, og ikke til privat profitt. Det viktigste for gode sykehjem er de ansatte.  Og hvem er de ansatte? Jo, de er stort sett kvinner. I Norge utgjør kvinner 84 prosent av de ansatte blant helse- og sosialfaglig utdannede. Samtidig vet vi at kvinner hadde 86,1 prosent av menns lønn i 2015. En av hovedårsakene til at kvinner i Norge tjener mindre enn menn er at de er overrepresentert i yrker som har lavere lønn. Bedre lønn og pensjon for ansatte og mindre privat profitt fra offentlig velferd er et viktig steg i riktig retning.

Hvem fortjener litt ekstra betalt?

I tillegg er det viktig å huske på at de som jobber på sykehjem står i svært krevende yrker. Det er mange tunge løft, stressende hverdag med beslutninger og prioriteringer som angår liv og død i tillegg til turnus som må gå opp med familie og andre forpliktelser. Når jeg en dag havner på sykehjem er jeg ikke i tvil om hvem det er jeg vil at skal ha litt ekstra betalt for å gjøre hverdagen min levelig, det er de ansatte på sykehjemmet og ikke en kommersiell investor.

rullestol

Et mangfold vi ikke trenger

Høyresiden i sin iver etter å ha kommersielle eiere av sykehjem, snakker om at det er viktig å ta vare på mangfoldet. Men for å være ærlig, så trenger vi ikke et mangfold når det kommer til lønns og arbeidsvilkår for ansatte. Det gjør det ikke mer spennende, kreativt eller bedre å verken jobbe på eller bo på et sykehjem når de ansatte der tjener dårligere enn på andre sykehjem. Jeg ønsker mangfold blant sykehjemmene velkommen, men det mener jeg at kommunen selv må bli mye bedre til å ta ansvar for. Når høyresiden styrte byen var ikke utvikling av det kommunale tilbudet en prioritet, for de ville heller privatisere og konkurranseutsette. Nå når kommunen selv skal ta ansvar blir vi nødt til å utvikle tilbudet og kvaliteten. Det skal vi gjøre uten at det skal gå på bekostning av de som jobber der.

 

De ansatte på Madserudhjemmet fikk en bra julegave i år. Når vi sier godt nyttår er det Oslo kommune som driver sykehjemmet. I Oslo skal det bli mindre privat profitt og mer velferd. Det tar tid å snu skuta etter 18 år med blindt ideologisk høyrestyre. Men vi tar vi et sykehjem og en barnehage om gangen. Dette er bare begynnelsen.

 

Bilder:

Nurse, ThaQeLa, (CC BY-NC-ND 2.0)

Wheelchair Springtime Gang, Fran Urbano, (CC BY 2.0)

Wheelchair, Nikita No Komment(CC BY-NC-ND 2.0)

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

Comments are closed.