Trenger verden kvinnelige gründere?

care

New Connections seminar setter fokus på kvinnelige gründere verden over. 

Hva er en gründer? Grunnleggende sett er en gründer en som starter sin egen virksomhet, og vi tenker da gjerne på en som starter noe nytt og innovativt. Menn dominerer blant gründere, særlig innenfor teknologi. Dette reflekterer strukturelle forskjeller mellom kvinner og menns deltakelse i økonomien og samfunnet generelt. Eksempelvis opplever norske kvinnelige gründere seksuell trakassering og at både gründer- og investorsiden fungerer som «gutteklubben grei». Uformelle mannsdominerte nettverk i bank- og finansnæringen er mindre åpne for kvinner – til tross for gode støtteordninger. Mannsdominansen er også selvforsterkende i teknologibransjen. Ifølge en Harvard-studie forlater halvparten av amerikanske kvinner teknologibransjen midtveis i karrieren fordi de går lei av en diskriminerende machokultur.

Selv om menn dominerer blant gründere, så er det globalt flere kvinner som starter ulike businessaktiviteter for å overleve. Disse kvinnene starter det vi kaller mikrobedrifter fordi det er den eneste muligheten for å sikre en inntekt. Som kvinnene nevnt over, møter også de kvinnelige mikro-gründerne mange utfordringer på grunn av kjønnsroller i hjemmet, manglende likestilling og strukturell diskriminering.

Hva har dette å gjøre med utvikling? I vår globaliserte verden står vi overfor store felles utfordringer som bare kan løses ved at vi fullt ut utnytter alles arbeidskraft og alles gode ideer. Videre skaper mikro- og småbedrifter de viktigste arbeidsplassene i mange lokale samfunn, og utgjør en viktig del av utviklingsstrategien for lav- og mellominntektsland. Vi trenger mikro-gründere til å bidra til å sikre nye eksportnæringer i Niger eller revolusjonere tekstilindustrien i Nepal. Her teller alles bidrag. Eksempelvis trenger vi Maida, den rwandiske kvinnen som med hjelp av en spare- og lånegruppe startet en ny miljøvennlig forretning hvor folk kan lade mobilene og datamaskinene sine. For å få med alles gode ideer må også kvinner med, og næringslivet må klare å inkludere disse mikro-gründerne på en rettferdig og verdig måte.

Maida er med å bidra til økonomisk vekst. Siden hun bruker solenergi i forretningen sin, bidrar hun også til et grønt skifte. Vi mener at flere kvinner som Maida må få mulighet til å sette sine forretningsideer ute i live og til å oppskalere dem, slik at hun kan bidra til sin families velferd og skape vekst for samfunnet forøvrig. Derfor må vi sette forutsetningene for entreprenørskap på den globale dagsordenen. Hvordan kan flere kvinner som Maida være med og bidra til økonomisk vekst og til det grønne skiftet? Hvordan kan næringslivet inkludere kvinner som Maida på en rettferdig måte? Hva slags kunnskap trengs? Hvilke rammer trengs?

Her har vi mye å lære av hverandre. Eksempelvis møter afrikanske, amerikanske og europeiske kvinnelige grundere mange av de samme utfordringene når de skal etablere, opprettholde eller utvide næringsvirksomhet. Noen av utfordringene er nevnt over, og her er det flere som kan bidra til å legge til rette for at vi kan overvinne disse utfordringene. Myndighetene kan sikre gode rammer for kvinners rettigheter, arbeidsforhold og innvesteringer. Politikerne kan kreve at globale bedrifter skal ha kontroll på forholdene for under-underleverandører. Eksempelvis må globale klesbedrifter sikre at kvinnene som leverer tekstil til klesproduksjon også får en del av profitten.

22. november arranger CARE seminaret New Connections som setter kvinnelig entreprenørskap på dagsorden. I løpet av dette seminaret skal vi blant annet identifisere de viktigste hindrene kvinnelige gründere møter verden over, utforske hvordan vi kan investere i kvinnelige gründere på flere nivåer, og diskutere hvordan vi kan samarbeide og støtte de av oss som har gode og bærekraftige forretninger. Seminaret samler deltakere fra en rekke sektorer og geografiske områder og blir dermed en møteplass hvor vi kan lære av hverandre og inspirere hverandre. Med ny kunnskap og nye nettverk på tvers av sektor- og landegrenser tar vi et steg på veien til å åpne opp for alles bidrag for å sikre en rettferdig og bærekraftig utvikling.

Av Maria Christophersen, rådgiver hos CARE Norge

(Bildet: CARE Norge)

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

Comments are closed.