La oss dele 50/50

50-50

Jeg vil at vi skal lære barna våre dette: Mammas jobb er like viktig som pappas jobb. Pappa er like omsorgsfull som mamma. Tredelingen av foreldrepermisjonen var et viktig hvileskjær i likestillingens historie, men nå er det på tide å ta steget helt ut. La oss dele permisjonen likt mellom foreldrene.

Heldigvis har likestillingen gått fremover. Før het det ikke foreldrepermisjon engang, det het svangerskapspermisjon og fødselspermisjon. For skikkelig lenge siden var det bare 6 uker med stønad og det var stort sett bare ugifte kvinner som benyttet seg av det. På 40-tallet fikk kvinnene bare 3 måneder og mennene ingen ting. Senere har vi fått på plass lengre permisjonstid, mulighet til 80% utbetaling i bytte mot enda lengre tid hjemme, egen pappaperm, tredeling og enda lengre permisjon. Dessverre kom høyresiden og ødela den flotte historikken med fremgang for likestillingen ved med å kutte i pappapermen.

La oss gå inn for rettferdig fordeling av av permisjonen med like mye tid til mor og far.

Uansett hvordan du vrir og vender på det: foreldrepermisjonsordningene har vært et viktig bidrag til likestillingen. Så la oss ikke stanse før jobben er gjort. Ballen må helt i mål. Nå er det på tide at samfunnet likestiller mor og far som omsorgspersoner. Vi bør holde de tre ukene som er forbeholdt mor før fødsel unna, men la oss gå inn for rettferdig fordeling av resten av permisjonen med like mye tid til mor og far.

toddler

 

Mors jobb er like viktig som fars

For det første handler det om vår felles verdsetting av kvinners arbeid. NAV gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse om hva som spiller inn når foreldre deler permisjonen. Det er riktignok en del år siden og verden har forhåpentligvis gått fremover, men likevel er det slående hvor stor vekt foreldre, både kvinner og menn, legger på viktigheten av fars jobb sammenlignet med mors. På figuren under ser vi at viktigheten av mors arbeidssituasjon ikke tillegges stor vekt, mens fars arbeidssituasjon tillegges langt større vekt. Her har vi en åpenbar skjevhet i samfunnet som jeg mener vi må ta tak i. I dag er det en trend at når par får barn begynner mor å jobbe deltid mens far jobber overtid. En 50/50 deling vil sende tydelige signaler om at mors arbeid er like viktig som fars.

vurdering-av-arbeid

Arbeidsgivers forventninger og fars rettigheter

For det andre handler det om forventningene som stilles til kvinner og menn i arbeidslivet. Fedrekvoten har heldigvis gjort at menn har visse rettigheter ovenfor sin arbeidsgiver, men dessverre ser vi at veldig mange menn likevel ikke tar ut mer enn fedrekvoten. En 50/50 fordeling vil både styrke fars rettigheter ovenfor sin arbeidsgiver, men samtidig vil det også styrke kvinners stilling på arbeidsplasser og som jobbsøkere. Det blir liten eller ingen forskjell for en arbeidsgiver å ansette en ung mann i etableringsfasen som en ung kvinne hvis permisjonen er likt fordelt.

Likestilling en viktig verdi

For det tredje så handler det om verdiene i velferdsstaten. Folk skal få bestemme selv over sin familie, men fellesskapet bestemmer hvordan vi skal bruke pengene våre på velferd. Foreldrepermisjonen er en veldig viktig velferdsordning som fellesskapet tar regningen for og jeg mener det er helt riktig å knytte den til en sentral verdi som likestilling. Samfunnet må forvente at far en en like naturlig omsorgsperson som mor, og samfunnet må forvente at mammas arbeid er like viktig som pappas.

Jeg mener at alle ammende kvinner bør ha rett på to timer ammefri

6862528313_570f374fff_z

Mange vil si at det vil være et problem for barnas helse og for amming. Da vil jeg si at et viktig svar på det er bedre rettigheter til ammefri for mor. Nå har alle rett på én time ammefri hver dag, men mange kvinner har to timer fri til amming gjennom fremforhandlede tariffavtaler. Jeg mener at alle ammende kvinner bør ha rett på to timer ammefri. Og så mener jeg at oppfølgingen av mors helse, både mental og fysisk, etter fødsel må bli bedre. Det er mulig å se på permisjonsrettighetene ved sykemelding i permisjonstiden.

Jeg vet at mange vil være uenig med meg. Mange kvinner, og feminister, vil mene at dette vil svekke kvinners rettigheter og mange menn vil mene at det er å trekke likestillingen for langt å kreve at de skal ta så mye som halve permisjonen. Jeg mener at begge disse ytterpunktene i debatten illustrerer hvorfor en 50/50 fordeling vil gi mer likestilling. Dessuten mener jeg at det er rettferdig. Og jeg er veldig for rettferdighet.

 

4407698861_84ff31d8a3_z

 

Bilder:

50-50, nofrills, (CC BY-NC 2.0)

Toddler Tunes, elizabeth pfaff, (CC BY-NC-ND 2.0)

Pappaperm, Johan Simon Seland, (CC BY 2.0)

Pappaperm og utepils, Johan Simon Seland, (CC BY 2.0)

Om forfatteren

Sunniva

Sunniva

35 år, Oslo, samfunnsøkonom. Sosialist, feminist, mosjonist og miljøverner. Leder for Oslo SV. Gruppeleder for SV i bystyret i Oslo og medlem av samferdsels- og miljøkomiteen. Lever i tiden og forventer effektivitet!

Visit Website

One Comment

  1. Jo Øiongen 07/10/2016

    Den største motstanden vil du finne hos kvinner. Kvinner ønsker ikke å gi fra seg permisjon. Jeg er overbevist om at noen gjorde en skikkelig udnersøkelse og spurte fedrene om hvorfor de ikke tok ut full kvote så ville svaret bli at det var for å beholde husfreden. Mor har fremdeles “rett” på ungene i en helt annen grad enn hva far har.