SIGI – et mål på likestilling

SIGI er indeksen alle feminister, og særlig de med et internasjonalt blikk, bør kjenne til.

SIGI

 

BNP og gini

Fra før kjenner de fleste til rene økonomiske mål som BNP. BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Siden BNP ikke sier noe om fordelingen av velstanden mellom individene, tas gini-koeffesienten i bruk som et supplement. Denne indeksen ser på forskjellene i inntekt eller formue mellom individene.

Better Life Index

Livet består som kjent av mer enn penger, og det har derfor også blitt utvidet indekser for å se på hvor lykkelige vi er. OECD har for eksempel utviklet indeksen Better Life. Som OECD selv skriver under beskrivelse av indeksen: Livet består av mer enn kjølige tall som BNP. Better Life-indeksen tar utgangspunkt i husholdninger, inntekt, arbeid, lokalsamfunnet, utdanning, miljø, engasjement i demokrati, helse, tilfredshet med livet, trygghet og balanse mellom arbeid og fritid. Du kan du selv velge i hvor stor grad du ønsker å vektlegge variablene, og i indeksen er det også mulig å se på kjønnsforskjellene i landene.

Social Insitutions and Gender Index (SIGI)

Et annet medlem av indeksfamilien er SIGI, Social Institutions and Gender Index. Indeksen måler diskriminering på sentrale områder som påvirker kvinners liv. Indeksen har blant annet blitt brukt til å dokumentere hvor vanlig det er med kjønnsdiskriminering og hvor utbredt slik diskriminering er. Indeksen tar utgangspunkt i diskriminering i familien, fysisk integritet som fravær av å bli utsatt for vold og omskjæring og selvbestemmelse i reproduksjon, ”Son bias”, altså mer positivholdning til gutter/menn og begrensninger i ressurser og eiendeler og begrensninger i borgerrettigheter.SIGI_crop

Det lages landrapporter og regionale presentasjoner. SIGI brukes også til å vise sammenhenger mellom institusjonalisert diskriminering og kjønnsforskjeller. Og ikke overraskende; kjønnsdiskriminering er et hinder for økonomisk vekst, særlig i lavinntektsland. Globalt anslås verditapet av kjønnsdiskriminering til svimlende 12 trillioner dollar, noe som tilsvarer 16 prosent av dagens globale nasjonale produkt (GDP).

Om du vil se nærmere på SIGI, kan du ta en titt på denne presentasjonen.

OECD har forøvrig splitter nye sider om likestilling – vel verdt en titt!

Bildene er famsimiler fra OECD.org.

Om forfatteren

Susanne

Susanne

Partipolitisk uavhengig byråkrat som innerst inne er rabiat radikaler. Er Østkant-patriot, og lar seg lett hisse opp i diskusjoner om forskjellene i Oslo. Blir irritert av mannsjåvinister, kjærringprat, smalltalk, broilere, folk som ikke er prinsippielle, og de som vi fortjener å ha det bedre fordi vi tilfeldigvis ble født i Norge eller i en rik familie. Altså: folk flest. Blir blid av å røyke, drikke vin, gå på ski, få skryt og å være sammen med gode venner. Kaster ofte bort tiden på meningsløse dataspill.

Visit Website

One Comment

  1. Jo Øiongen 05/04/2016

    Hadde vært spennende å bruke denne på det norske utdannelsessystemet.