Jenter og koding – en liten anbefaling

SI Neg. 83-14878. Date: na.

Borthild Lundeby, leder for Nasjonalt senter realfagsrekruttering og Line Berg, prosjektleder for Jenteprosjektet Ada skriver i Aftenposten 08. mars om hvor viktig det er å sørge for at koding, som snart blir innført som valgfag på ungdomstrinnet, ikke ender opp som et “guttefag” i skolen og styrker kjønnsforskjellene som allerede eksisterer i realfagene.

I dag er informatikkfaget mannsdominert, men slik har det ikke alltid vært. Mange av de første pionerene i feltet var kvinner, og til å begynne med (i USA) var rekrutteringen av kvinner til faget til og med sterkere enn av menn. På 80-tallet snudde derimot utviklingen i retning av den vi kjenner i dagFra fjorårets søkertall ser vi for eksempel at 182 av 961 søkere som hadde Informatikk som førstevalg ved UiO var kvinner, mot 41 av 322 ved NTNU (samordna opptak).

I NPR-podcasten Planet Money sin episode “When Women Stopped Coding” får vi et fascinerende innblikk i hva som kan ha vært med på å påvirke dette skiftet. God lytting!

When Women Stopped Coding

 

Bilder:

Two women operating ENIAC | U. S. Army Photo | PD US Army

Grace Hopper and UNIVAC |Unknown (Smithsonian Institution) | CC BY 2.0

Om forfatteren

Loi

Loi

Stipendiat med realfagsbakgrunn. Kjenner meg sjelden igjen blant de som roper høyt, eller de det ropes om.

Visit Website

3 Comments

 1. JanOJansen 18/03/2016

  Takk for interessant artikkel, men i anstendighetens navn må man vel snarere omfavne ethvert tiltak som kan hjelpe gutter gjennom skoleløpet og inn i arbeidslivet, slik situasjonen er i dagens skole.

  I dag er ca. 7 av 10 som fullfører videregående jenter, og de går ut med ett karakterpoeng bedre snitt enn gutter i alle fag foruten gym.

  Siden 2004 har kvinnedominansen ved høyere utdanning økt med ca. 1 % årlig slik at de i dag dominerer med godt over 60 % av studentmassen. På mange av de mest krevende studiene som juss, medisin, journalistikk og psykologi, hvor det også er et betydelig saklig behov for en viss kjønnsfordeling, er i dag kvinnedominansen på ca. 80 % av studentmassen.

  Menn mottar kjønnspoeng til 2 veterinærstudier på Ås, og altså ingen av alle disse studiene hvor det er grov kvinnedominans og stort saklig behov for en viss kjønnsfordeling, mens jenter mottar kjønnspoeng til 150 av de mest populære studiene i landet, deriblant de fleste ingeniørstudiene, hvor jeg har svært vanskelig for å se det saklige behovet for en viss kjønnsfordeling.

  Det er med andre ord helt umulig å konkludere med at jenter trenger enda flere insentiver for å øke deres voldsomme dominans over gutter under utdanningen ytterligere, uten samtidig å støtte grovt usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn.

  En slik innstilling kan kun forklares med en av to årsaker – grov kunnskapsløshet om kjønnenes forutsetninger for å lykkes i dagens skole, eller en fundamental mannsforakt som medfører at man ikke anser at gutter har rett til et utdanningstilbud de har forutsetninger for å lykkes med på lik linje med jenter.

 2. JanRunarBrunsvik 18/03/2016

  Jeg minnes tiden med de første hjemmedatamaskinene på 1980 tallet og fremover, jeg var selv med i den tiden fra omtrent 1982 og frem mot 1990. Det var en ren guttegreie, nerdete som man senere kalte det, jeg minnes vel en jente som hadde interesse for data på hjemmebasis men ingen som tok det som valgfag på undomsskolen slik bl.a jeg gjorde.

  Det var en artikkel om dette temaet på Dagbladet tror jeg det var for noen dager siden, om viktigheten av å få jenter med innen programmering. Og jeg har iblant når dette teamaet med jevne mellomrom har kommet på dagsorden forsøkt å se tilbake på ungdomstiden, om det var noe som hindret jentene i å delta. Men jeg har ikke klart å finne noen faktorer som skulle peke mot diskriminering, interessen var der ikke. Jeg forsøkte selv iblant å få jenter til å prøve men interessen var omtrent lik null, noen få deltok i spillaktivitet men aldri i den typisk nerdete programmeringsbiten. Forenklet sagt tror jeg jentene var mer opptatt av “jenteting” – og ikke minst derunder – de gutter og særlig de tøffere gutta som drev med trening og var mer frempå og mer “maskulint levende” enn oss mer nerdete guttene. Vi var igrunn ikke allermest populære, hvordan dette forholder seg nå aner jeg ikke, det har jo vært en gedigen revolusjon innen data-området siden dengang og mulighetene for at det skulle favne videre vil jeg tro er store da det er mange fler muligheter/plattformer å delta på enn dengang i startfasen.

  Men om man f.eks tar ett blikk på den såkalte “demoscenen” som i mine øyne må være toppen av nerding, så vil man se at det fortsatt er stort sett menn som deltar, aldeles frivillig og ubetalt og kun for den kred de får i miljøet. Og spesielt de som driver med koding på de gamle plattformene som C-64/Amiga AGA og tilsvarende, domineres av menn. Ingen presser dem til dette, de får ikke noe får det, vel – annet enn at de kanskje ved å lage noe spesielt bra øker sin verdi i det heterofile kjønnsmarkedet, slik menn på ymse vis alltid har måttet gjøre for å tiltrekke seg kvinner. Kvinner derimot har ikke noe behov for å markere seg på slike måter for å tiltrekke seg menn, det gjør de med utseendet og i mindre grad med prestasjoner og sosioøkonomisk status.

  Ingen nekter kvinner adgang,og noen er det faktisk blitt av dem i miljøet etterhvert, men hvorfor skal vi igjen tenke i retning støttehjul for kvinner? Er det ikke snart nok spesialtilrettelegging for “å få kvinner frem”? Slik jeg ser det er det ganske enkelt noen grunnleggende forskjeller mellom hvordan kvinner og menn velger i livet, hva for interesser de dyrker, og jeg ser ikke helt poenget med å tilstrebe absolutt likhet, og om det går mot vår biologi i tillegg vil det være veldig uheldig og mulig ødeleggende.

 3. Jo Øiongen 18/03/2016

  Jeg finnes ikke bekymret for kvinners deltakelse som kodere, jeg er mer bekymret for den generelle mangel for teknisk kunnskap blant mange. I stede for å gjøre dette til en kjønnskampsarena så kan en heller søke å løfte alle gjennom http://kidsakoder.no/ Som andre har påpekt, det er ingenting som hindrer kviner i å kode. All informasjon og alle verktøy ligger der, det er bare å la nysgjerrigheten ta overhånd.

  Edit: Leste teksten i lenken og det viser seg at kvinner sluttet å kode da de begynte på medisin og juss. Videre så er det vist nok menn sin feil at kvinner sluttet å kode fordi hjemmedatamaskiner ble markedsført mot menn? Jeg gjentar som over, verktøyene og all informasjon ligger der, det er bare å sette i gang. Kjøp en Rasberry PI og sett i gang. Om menn får til dette, så er det vel ingen grunn til at kvinner ikke skal få til det samme?