Ingen prinsipiell forskjell – ikke behov for nytt lovverk

FotorCreated2

Helga Eggebø skriver i sin kronikk 4/3 om Lov om fosterreduksjon. Temaet har vært mye omtalt i media i det siste, langt utover det forekomsten av inngrepet skulle tilsi.

Bakgrunnen for lov om svangerskapsavbrudd er at kvinnen selv skal kunne bestemme over egen kropp, og derunder de fostre som er inne i den. Loven gir henne tillit til at hun selv skal kunne vurdere hvorvidt og hvor mange barn hun ønsker og har mulighet til å ta vare på.

En bør ikke undervurdere hva som ligger til grunn for et slikt valg

Tvillingsvangerskap utgjør noen få prosent av alle svangerskap. For enkelte er det den største lykke å få dem, for andre utgjør det en svær belastning som de ser at de ikke kan rå over. Medisinsk er de alltid forbundet med høyere risiko enn enlingsvangerskap, både for mor og for fostrene.

Ønske om reduksjon uten medisinsk indikasjon er sjelden, og en bør derfor ikke undervurdere hva som ligger til grunn for et slikt valg. Til tross for at reduksjon gir abortmotstandere nytt vann på mølla til å diskutere sorteringssamfunn og male fanden på veggen, er dette prinsipielt ikke annerledes enn et annet svangerskapsavbrudd. En avbryter ett svangerskap.

Eggebø skriver at metoden er annerledes, – ja, og hva så? For hvem? Hvordan er det relevant? Helsepersonell som ikke ønsker å utføre prosedyren har reservasjonsrett. Det har for øvrig aldri vært noen større diskusjon om hvorvidt det er prinsipielt ulike å gjøre medisinsk eller kirurgisk abort.

Videre fremhever hun risikoen for gjenlevende foster. Kvinnen informeres om risikoen og tar et informert valg. Dersom hun er komfortabel med at det enten blir ett barn, eller 30% risiko for ingen barn, så er det hennes valg.

Avslutningsvis fremhever Eggebø viktigheten av bedrede velferdsordninger for flerlingforeldre, noe jeg helhjertet støtter henne i.

Imidlertid ser jeg ikke at kronikken kan fremvise noen argumenter som tilsier at fosterreduksjon er prinsipielt annerledes enn abort, og kan ikke se at det foreligger grunnlag for et selvstendig lovarbeid rundt dette.

TildeGjesteblogger Tilde Broch Østborg er lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Feminist med særinteresse for kvinners helse og reproduktive rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Tidligere denne uka skrev Maddams Nora Warholm Essahli “Enda en abortdebatt”. Vi anbefaler også å lese denne. 

Bilde: Tilgjengelig på publicdomainarchive.com

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

One Comment

  1. Jo Øiongen 05/03/2016

    Jeg etterlyser fremdels en debatt om hvordan det vil oppleves å være det overlevende søskenet. Det søskenet som tilfeldigvis ungikk morens dødsdom.