Vil ha staten som hallik

innlegg

På 8.mars parolemøte i Oslo foreslo Unge Venstre å fjerne sexkjøpsloven, og åpne bordeller. Unge Høyres Valentins gave til mamma på morsdagen var samme forslag om å sette kvinnekroppen på det åpne markedet. Trine Skei Grande følger opp med et innlegg i Dagbladet hvor hun skriver at Venstre vil oppheve sexkjøpsloven. Nok en gang har diskusjonen rundt sexkjøpsloven og bordeller kommet opp på den politiske agendaen.

Unge Høyre forteller til VG denne uken at bordeller gir de i prostitusjon en større sikkerhet, og åpner for muligheten å organisere seg i fagforeninger. Vi syntes det er flott å høre representanter fra Unge Høyre tar til orde for arbeideres rettigheter og oppmuntrer til å organisere seg i fagforeninger. Feministisk Initiativ mener derimot at Unge Høyre trenger en realitetsorientering.  La oss være helt tydelige – Prostitusjon er ikke arbeid. Prostitusjon er en av de mest ekstreme formene av kvinneundertrykking.

Virkeligheten på et bordell kan ingen seriøs fagforening forsvare. Ikke i noe arbeid lider 75 prosent av post traumatisk stress lidelse. Ikke i noe annet arbeid opplever nesten alle seksuell trakassering. Ikke i noe annet arbeid har majoriteten blitt seksuelt misbrukt som barn. Over 90 prosent av de som er i prostitusjon vil ut, men har ingen valgmuligheter. Det er disse kvinnene, uten reelle valg, Venstre, Unge Venstre og Unge Høyre mener at menn skal få friheten til å utnytte, med loven på sin side og staten som hallik.

La oss være helt tydelige – Prostitusjon er ikke arbeid. Prostitusjon er en av de mest ekstreme formene av kvinneundertrykking.

Unge Høyre mener at vi kan lære av land som allerede har åpnet bordeller. Det er vi helt enige i, la oss se nærmere på Tyskland sine erfaringer. Tyskland gikk inn for en full legalisering av prostitusjon i 2002. Siden da har vi sett en enorm vekst i sexkjøp, og det har blitt en yngleplass for menneskehandel. 1 million menn kjøper sex av rundt 400 000 kvinner hver dag i Tyskland. Det har vært en eksplosjon i antall bordeller, og Tyskland anses nå som Europas bordell nummer en.

Forskere på traumer sammenligner det kvinner opplever på et bordell med tortur og seksuell vold i krig.

90 prosent av kvinnene i prostitusjon er ikke tyske. De er kvinner fra fattige land i Øst-Europa og Afrika, og mange kan ikke språket og kjenner ikke til sine rettigheter. Siden loven ikke ser det som skadelig at menn kan kjøpe kvinners kropper, har de seksuelle overgrepene blitt mer ekstreme siden prostitusjon ble legalisert. Vi ser en økning av voldelige, nedverdigende og farlige overgrep. Forskere på traumer sammenligner det kvinner opplever på et bordell med tortur og seksuell vold i krig.

Når Trine Skei Grande sier Venstre vil oppheve loven fordi den har ført til mer vold mot prostituerte kvinner i Norge lurer vi på hvor hun henter sin informasjon fra. På de tre statlige evalueringene av sexkjøpsloven som har blitt gjort i Norge og Sverige har det vist seg at gateprostitusjon har minsket, og at loven har virket holdningsskapende. I alle land som har legalisert prostitusjon finnes det fortsatt et svart, billigere og uregulert marked. En legalisering løser ingenting.

Vi oppfordrer Venstre, Unge Venstre og Unge Høyre til å gjøre hjemmeleksen sin. Se på effektene legaliseringen har hatt i Tyskland med feministiske briller på. Det er ingen skam å snu. Feministisk initiativ mener kvinner skal hjelpes ut, ikke tvinges inn i prostitusjon.

Nå må vi videre fra å diskutere om sexkjøpsloven fungerer eller ikke – det gjør den.

Sexkjøpsloven ansvarliggjør de som kjøper et annet menneske og opprettholder et marked basert på utnyttelse, fattigdom og rasisme. Loven er ikke perfekt, men det er den eneste måten kjøpere og bakmenn kan bli holdt ansvarlige. Med Tyskland i bakhodet krever vi en håndheving av sexkjøpsloven med flere og bedre hjelpetiltak. Når loven ble introdusert i Norge hadde kvinnebevegelsen krav om exit-programmer, en rettferdig asylpolitikk og bedre helsetilbud til de i prostitusjon. Nå må vi videre fra å diskutere om sexkjøpsloven fungerer eller ikke – det gjør den.

Vi håper partiene vil gå bak parolen om flere og bedre hjelpetiltak sammen med oss på 8. mars. Ingen kvinner er frie, så lenge kvinners kropper er til salgs.

 

Dagens gjestebloggere er:
Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk initiativ Oslo
Stina Bergsten, styremedlem Feministisk initiativ Oslo
Lina Alvarez Reyes, talsperson for Unge Feminister

 

Bilde: Nils Hamerlinck, prostitution, CC BY-SA 2.0. 

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

10 Comments

 1. Eirik Sandaas 19/02/2016

  “1 million menn kjøper sex av rundt 400 000 kvinner hver dag i Tyskland.” Betyr dette at Kari Jaquesson løy?? ;) (2,5 <10)

  Litt mer seriøst: Prostitusjon er ikke en ren kvinnebransje, slik det her fremstilles. WHOs anslag er at mellom 30 og 40 % av alle sexarbeidere i verden er menn.

 2. Johannes Åpenbareren 20/02/2016

  Hysj! Du må ikke si sånt! Feminister bryr seg kun om kvinnelige prostituerte! De mener at de mannlige prostituerte enten ikke eksisterer, eller at de elsker jobben sin.

 3. JanOJansen 20/02/2016

  Hva skal man si om folk som konsekvent nekter å forholde seg til halvparten av befolkningen som mennesker? Menn selger også sex! Hvordan er det mulig å omtale prostitusjon utelukkende som kvinneundertrykking? Er ikke mannlige prostituerte undertrykket? Hvis kvinnebevegelsen tror de gjør seg selv en tjeneste ved å konsekvent typecaste menn som overgripere, tar de feil. Det eneste det medfører er å tydelig signalisere at man ikke er opptatt av humanisme og likestilling og at man har et svært lemfeldig forhold til fakta. All troverdighet og moralsk berettigelse fordufter, og for hva? For å score billige retoriske poeng? Et annet slikt er dette med å “kjøpe mennesker”, som om seksualiteten er alt. Platityder som avsløres glatt. Jeg har sittet på et kontor og glodd i en skjerm mesteparten av tiden de siste 20 åra, og skulle mye heller vært ute i den friske lufta, beveget på meg og vært med familie og venner. Har ikke jeg solgt meg? Har vi ikke alle? Spar meg!

 4. Jo Øiongen 22/02/2016

  Har Tyskland gjort følgende:

  * Opprettet bordellet som drives og eies av det offentlige.

  * Tilbyr vakthold på bordellet.

  * Tilbyr fysiske og mentale helsetjenester ved bordellet.

  * Har kontor på bordellet som hjelper de prostituerte som vil ut av yrket.

  * Kjørt holdningskampanjer som omtaler prostituerte, kvinner så menn, som mennesker med menneskelig verdi som fortjener respekt som alle andre?

  Hvis det ikke kan svares ja på alle punktene over, så mener jeg at Tyskland har gjort noe mangelfullt og at vi bør prøve modellen over. Det er ingen som tror på at en ved dette skaper den lykkelige hora og den lykkelige kunden, men jeg tror at en da legger best til rette for at de som er prostituerte har høyest mulig trygghet i utøvelsen av yrket sitt.

 5. Romy Rohmann 05/03/2016

  Feminister er opptatt av kvinner ja, det burde være forståelig. Hvorfor skal feminister være opptatt av menn eller trafikkskkerhet eller rovdyrspolitikk… …hvor er de menn som er opptatt av menn som undertrykkes.

 6. Johannes Åpenbareren 07/03/2016

  Vel, jeg leser ofte feminister som snakker om at “vi kjemper ikke bare for kvinner! Vi kjemper for at alle skal ha like rettigheter!”. Om man påstar man kjemper for likhet så burde man også ta hensyn til ting som f.eks mannlige prostituerte (som er mellom 30-40%).

 7. Romy Rohmann 07/03/2016

  Det finnes sikkert organisasjoner som kaller seg feministiske som i tillegg har andre kampsaker også, i utgangspunktet er feminister opptatt av å jobbe for å motvirke undertrykking av kvinner.

 8. Romy Rohmann 07/03/2016

  Veit ikke hva slags folk du møter som konsekvent nekter å forholde seg til at menn er halve verden ;-) Jeg vil si at jeg opplever at menn i det store og hele opptrer som om de og deres anliggende er hele verden. Men nå snakker jeg bare for meg sjøl og ikke “folk og man”…. Flertallet av de prostituerte er kvinner. Kvinneorganisasjoner som er opptatt av å bekjempe prostitusjon er opptatt av kvinners liv og bekjempelse av kvinneundertrykking. og til deg JanOJansen som arbeidende mann i et kapitalistisk samfunn er arbeidskrafta di selvfølgelig kjøpt og betalt det er jeg ikke uenig i, men det er ei anna skål ;-)

 9. JanOJansen 08/03/2016

  Først skal du ha takk for å eksemplifisere det jeg snakker om så fint.
  Med “folk” mener jeg selvsagt artikkelforfatterne som konsekvent omtaler prostitusjon som et utelukkende kvinneproblem, med formuleringer som denne:
  “Prostitusjon er en av de mest ekstreme formene av kvinneundertrykking.”
  Så inkluderer det også andre feminister som fokuserer utelukkende på vold som rammer kvinner og andre ting som rammer kvinner, og omtaler disse samfunnsutfordringene som om de ikke også rammer menn, og i langt større utstrekning, slik tilfelle er med for eksempel vold.
  Jeg er selvsagt helt enig med deg i at feminister er opptatt av kvinners ve og vel, og utelukkende det. Det bærer all deres retorikk og aktivisme tydelig preg av, og det er jo flott at du vedkjenner deg standpunktet.
  Da oppstår imidlertid et par problemer. Det første er at feminister flest, også her i denne bloggen, likestiller feminisme med likestilling, og insisterer på at feminisme handler om å sikre begge kjønn like muligheter og rettigheter. Det er denne åpenbart uriktige forståelsen av feminisme som har gitt bevegelsen dens moralske berettigelse og gjennomslagskraft i samfunnet, og faktisk også har sneket seg inn i annerkjente ordbøkers definisjoner av feminisme-begrepet.
  Når det tvert imot handler om å sikre særinteressene til kvinner, slik det åpenbart gjør, mister feminismen denne moralske berettigelsen, og blir snarere en hindring for likestillingen i samfunnet – slik den etter alle solemerker har blitt i Norge.
  Når for eksempel de fleste organisasjoner som jobber for å bedre prostituertes situasjon og de fleste organisasjoner som jobber for ofrene av vold i hjemmet utelukkende fokuserer på kvinner, blir menn som er utsatt for det samme overlatt til seg selv, og får dårligere rettigheter og vern i samfunnet, og det er ikke likestilling.
  Hvis du opplever verden generelt som totalt mannsdominert bør du ta deg en tur på et kjøpesenter, stikke en tur på kafe, se litt TV, kanskje, eller stikke innom en skole, et universitet eller et sykehus – store deler av verden er totalt dominert av kvinner.
  De disponerer ca. 80 % av forbruksmidlene i samfunnet og står for ca. 70 % av det personlige forbruket. De lever lengre, sunnere, trygger liv enn menn, med bedre tilgang på fritid, kjærlighet, venner og familie.
  87 % av norske kvinner får egne barn før de fyller 40 år, mot 74 % av menn.
  Menn jobber mer og tjener mer, men kvinner forbruker mer, og det er altså menn som finansierer kvinners valgfrihet, og den valgfriheten kommer kvinner svært godt ut av.

Trackbacks for this post

 1. […] kvinnedagen.  Hendinga utarta seg etter kvart til sexkjøpslova, der Feministisk Initiativ Oslo tok til ordet for å bevare […]