“Ikke alle menn er voldtektsmenn, men alle menn har ansvar for att ikke flere blir det”

bilde

Shahab Ahmadian, Robert Petersén og Svante Tidholm er prosjektledere för FATTA MAN.

Majoriteten av alle seksual- og voldsforbrytelser begås av menn. Allikevel blir det vanligvis sett på som et «kvinneproblem» og i all hovedsak er det kvinner som organiserer seg i arbeidet mot dette på politisk nivå, i organisasjoner og frivillig. Det vil det svenske prosjektet FATTA MAN gjøre noe med. I to år har de jobbet med å utvide og forandre synen på mannlighet. En av prosjektlederne er journalisten Svante Tidholm. Hans dokumentarfilm «Som en Pascha» handlet om Europas største bordell og skapte stor debatt i Sverige.

Hei Svante! Hvordan startet dette prosjektet?
Det var takket være de smarte menneskene som startet FATTA. De forsto veldig tidlig at menn måtte være pådrivere for disse spørsmålene. Det skal ikke bare være kvinner som gjør det igjen. Og igjen. Og igjen.

Den «uskyldige» fleipingen, handler om menns måte å forholde seg til kvinner på som en del av mannlig dominans. Dette fører videre til klåing og i forlengelse, en fornedring av kvinners seksuelle rettigheter og voldtekt. Det er viktig å se på hele spektrumet.

Hvorfor rettet akkurat mot menn?
Det er jo fordi menn er underrepresenterte når det kommer til disse spørsmålene. Tradisjonelt så er de ikke med og driver fram feministiske spørsmål, spørsmål om seksuell vold eller om menn som gjerningsmenn. Så det er jo kjempeviktig at menn særbehandles og blir gitt et ekstra dytt inn i dette arbeidet.

Når man prater om dette så kommer alltid kommentaren ”Ikke alle menn!”, men dere sier tvert imot, hvorfor?
Fordi at det er oss menn som står bak 98 prosent av all seksuell vold. Det kommer ikke til å bli noen forandring om ikke menn er med og forandrer ting. Der er jo alle menn avgjørende. Nei, ikke alle menn er voldtektsmenn, men alle menn har ansvar for att ikke flere blir det.

Det finnes en overfladisk tanke av at seksuelt vold handler om overfallsvoldtekter i parker, at det er det som er hva vi kaller seksuelt vold, men det er jo ikke det som er virkeligheten.

Hvordan jobber dere med dette?
Vårt primære mål er at mennesker som har kontakt med unge man skal få tenke rundt disse spørsmålene, å gi unge informasjon og kunnskap og i beste fall skape engasjement for å forandre situasjonen. Vi får så utrolig mange etterspørsler fra skoler og alle mulige sammenheng, så det vi gjør er å være ute og foreleser og holder workshops. Vi jobber med opplæringsmateriale som skal være tilgjengelig og som lærer skal kunne bruke videre. Dette kommer til å bestå av filmer, fakta, øvelser og informasjon, alt for å gjøre det enda lettere for pedagoger, lærere og ledere å løfte fram disse spørsmålene.

Treffer dere bare gutter? Er det små grupper? Klasser? Hvordan fungerer det?
Det er mye forskjellig. Iblant foreleser vi for en hel skole med 300 elever, iblant er det blandet grupper med gutter og jenter, iblant er det bare gutter. Vi forsøker å skape materiale som funker i alle sammenhenger. For det meste reagerer de veldig positivt, jeg mener, situasjonen er jo som den er, virkeligheten er tydelig. Seksuell vold er et massivt problem og pågår overalt. Nesten alle kvinner har erfaringer av seksuell vold i ulike former og mange menn kan også relatere til det.

Det handler om privilegier. Det gjør vondt å bli pekt på og at noen forteller deg at «du har et ansvar, du har en jobb å gjøre”.

Kjenner du igjen noe av dette fra din egen skoletid eller er folk mer bevisste nå?
Mye har hent, men mange problemer er jo fortsatt like. Det handler fortsatt i stor grad om gruppepress og veldig trange og harde stereotyper som menn må forholde seg til.

Fra nettsiden: “FATTA MAN bygger på et innsikt om at dagens destruktive mannlighetsnormer er begrensende, og at vi bør kjempe sammen for en annen type mannlighet. Det er ingen gutter som ønsker at de senere i livet skal krenke et annet menneske gjennom å begå seksuelle overgrep – det er normer og stereotyper som skaper den kulturen der disse handlinger blir utført.”

På nettsiden deres står det: ”Med seksuell vold mener vi her alt ifra en tilsynelatende harmløs sexist fleip til en grov overfallsvoldtekt”. Hva mener dere med det?
Jeg synes at det er viktig å kalle det for vold, selv om det ikke gjør vondt på den måten. Først og fremst så handler det om å synliggjøre hvordan den «uskyldige» fleipingen om for eksempel noens utseendet, handler om menns måte å forholde seg til kvinner på som en del av mannlig dominans. Dette fører videre til klåing og i forlengelse, en fornedring av kvinners seksuelle rettigheter og voldtekt. Det er viktig å se på hele spektrumet.

Vi gjør gjerningsmennene usynlige hele tiden. Det pågår hver dag og vi har jo en mulighet til å endre alt dette.

Det finnes en overfladisk tanke av at seksuell vold handler om overfallsvoldtekter i parker, at det er det som er hva vi kaller seksuell vold, men det er jo ikke det som er virkeligheten. Det skjer enormt mange voldtekt og seksuelle overgrep i hjemmet, i nære forhold og det er minst like smertefullt å bli voldtatt av ens kjæreste eller partner som av en fremmed på gata.

Jeg leste kommentarer på Youtube-kontoen deres, og selv om mange liker det dere gjør, så finnes det også veldig mye sinne: «Hvorfor skal det bli slengt dritt mot meg for noe som enkelte syke mennesker gjør?» og hånfulle kommentarer. Hvorfor er det så utrolig vanskelig for mange menn å se seg selv som en del av en større problematikk?
Det gjør vondt, tror jeg. Det er smertefullt å se sin egen rolle i en sak som dette, det føles for tungt å tenke at man kan selv være en del av den seksuelle volden som man forakter. Det handler også om privilegier. Det gjør vondt å bli pekt på og at noen forteller deg at «du har et ansvar, du har en jobb å gjøre».

Menn måtte være pådrivere for disse spørsmålene. Det skal ikke bare være kvinner som gjør det igjen. Og igjen. Og igjen.

Men om man er en mann, eller for den del en kvinne, som overhode ikke kjenner seg igjen i dette? Man føler at man aldri skal kunne gjøre noe sånt mot en annen, hva er det da man bidrar konkret til i hverdagen?
Vi snakker for eksempel veldig sjeldent om gjerningsmennene. Det er jo slående hver eneste gang dette kommer opp. Ifølge Brottsförebyggande rådet (Brå) så handler det om 100 voldtekter om dagen i Sverige, men allikevel er det veldig få som snakker om at de kjenner en voldtektsmann, at deres sønn eller bror er en voldtektsmann. Vi gjør gjerningsmennene usynlige hele tiden. Det pågår hver dag og vi har jo en mulighet til å endre alt dette. Hver eneste person som aktivt tar stilling viser for sin omgivelse at det ikke er ok. Det er noe som ikke skjer i dag, at man sier ifra tydelig nok. Det er det vi vil utbedre med FATTA MAN.

Seksuell vold er et massivt problem og pågår overalt. Nesten alle kvinner har erfaringer av seksuell vold i ulike former og mange menn kan også relatere til det.

Etter overgrepene i Köln og Stockholm er det mange røster som har sagt at dette er et problem som innvandrermenn tar med seg. Hva tenker dere på FATTA MAN om sånne uttalelser?
Det kan så klart hende at så mange mennesker fra forskjellige kulturer har ulike typer problem med å håndtere undertrykkelsen de vokste opp med. Om du vokser opp i et patriarkalsk samfunn, uansett om det er Sverige, Norge eller Afghanistan, så ser det jo forskjellig ut og viser seg på forskjellige måter, men vi har aldeles for store fellesproblem med mannlighet for å begynne å fokusere på at noen er verre enn den andre. Det virker mye mer konstruktivt å tenke på hva vi har til felles og hva vi skal gjøre med det. Med den forståelsen så er det jo mulig å møte hverandre og se på hva vi kan lære av hverandre, i stedet for å peke på og si at noen er verre eller bedre.

Retter dere dere bare mot unge, eller jobber dere for eksempel med å sette press på lovgivere?
Vi bidrar gjennom å ha kontakt med politikere og at vi alltid løfter prinsippet om samtykke. For oss er samtykke noe som vi jobber mye med mot unge, ettersom det er en sånn åpenbar greie. Samtykker du? Har du forsikret deg om at den som du er med vil det samme som deg? Det er et kjempebra verktøy å jobbe med, ettersom det ikke bygger på noen generaliseringer om kjønn i en retning eller annen. Det handler bare om to eller flere mennesker som skal ville det samme.

FATTA MAN har fått mye støtte fra artister og andre kulturpersonligheter. I fjør skrev artistene Adam Tensta, Zacke, Parham og artisten Erik Rapp en sang spesielt til prosjektet og 26. februar så lanseres en ny podcast der kjente svenske menn intervjuer andre menn om emner som mannlighet, sex og vold.

 

Det er mange kulturpersonligheter og artister som støtter dere, hvor viktig er det?
Det er kjempeviktig, det er avgjørende. Vi forsøker å gjøre det i alle sammenheng, jobbe sammen med mennesker som har troverdighet i målgruppen. Vi arbeider mye med å nå ut til offentlige og profilerte menn for å forsøke å få dem til å være en del av det vi gjør. Vi prøver alltid å få med mennesker som kan få unge til å høre på. Podcasten er et eksempel på våre prosjekt med medier, og vi jobber jo også med musikk, kultur og film, alle måter som funker for å nå ut er velkomne.

Vi har aldeles for store fellesproblem med mannlighet for å begynne å fokusere på at noen er verre enn den andre

Dere er nå inne på deres tredje år, hva skjer i 2016?
Vi jobber for eksempel med et idrettsprosjekt som forhåpentligvis skal nå ut til fire til fem tusen menn, vi jobber med teaterprosjekt, vi skal lage mere musikk og sånt. I går hadde vi en workshop med noen av Sveriges største nyhetsredaksjoner som handlet om hvordan de anvender bilder i nyheter om seksuelt vold og hvordan det i sin tur skaper bildet av hva en voldtekt er, hvem som er voldtektsmannen, offer og så videre. Vi jobber på mange forskjellige plan samtidig. Vi setter stort fokus på utdanningsmateriale, på å skape en plattform og gjøre det tilgjengelig for så mange som mulig.

  • FATTA er en ideell organisasjon som kjemper imot seksuell vold og for samtykke i praksis og lovverk.
  • Med to millioner kroner i støtte fra Arvsfonden 2014, startet de FATTA MAN som vil få gutter og menn til å ta ansvar og være en del av en positiv forandring.
  • I tillegg til opplæring samler FATTA MAN på menns fortellinger om når de har gått over grenser eller selv blitt offer.

Bilde: Olov Tegby (fra nettsiden FATTA MAN)

 

Om forfatteren

Sofia

Sofia

PK kulturjournalist från Stockholm. Kaffedyrkare, klassresenär och läshuvud.

Visit Website

Comments are closed.