Skuffa over likestillingsmelding

 

På fredag la likestillingsminister Solveig Horne fram den lenge etterlyste likestillingsmeldinga. Maddam har høyrt med ei rekke kvinneorganisasjonar og tidsskriftet Fett for å få vite kva dei tenkjer om meldinga. Mange er skuffa.

Horne_ferdig

Fett

ved redaktør Hedda Lingaas Fossum:

På Dagsnytt 18 ble Solveig Horne bedt om å framheve det mest konkrete tiltaket i likestillingsmeldinga, og svarte at ”regjeringa har valgt å løfte fram fem områder…”. Responsen virker å være ganske representativ for tonen i meldinga, som inneholder mye generisk informasjon om fordelene med likestilling og utfordringene vi fortsatt står ovenfor, men forbausende få konkrete tiltak. Forsøket på å gjemme bort lanseringa en fredag ettermiddag samme dag som fredsprisen ble annonsert, vitner også om at regjeringa ønsker seg minst mulig oppmerksomhet rundt denne ”visjonen”. Meldinga viser liten satsningsvilje, og mangel på større ambisjoner: Ordet ”likelønn” er for eksempel bare så vidt nevnt.

Forsøket på å gjemme bort lanseringa en fredag ettermiddag samme dag som fredsprisen ble annonsert, vitner også om at regjeringa ønsker seg minst mulig oppmerksomhet rundt denne ”visjonen”.

Fett logo

Kvinnegruppa Ottar

ved leder Ane Stø:

Det er ikke så mye å si om denne likestillingsmeldingen, egentlig. I forhold til det løftet vi hadde trengt for å bevege litt på kjønnsmaktstrukturen, er det selvsagt svært skuffende. Meldingen mangler fullstendig maktperspektiv, og vilje til strukturelle grep for å omfordele makt mellom kjønnene. Likestilling omtales som noe som er mest relevant for innvandrere og ungdommen, der det må tas noen grep for å få disse gruppene opp på “vårt” nivå av likestilling. Vold i nære relasjoner, som det nå heter, utøves av anonyme spøkelser, uten kjønn. Det er i det hele tatt utrolig lite kjønn i denne likestillingsmeldingen!

Meldingen er omtalt som intetsigende og lite handlekraftig, men jeg mener den virkelige djevelen ligger i detaljene, her også. De som er utsatt for ulikestilling er altså ungdom, minoritetskvinner, menn, arbeidstagere osv. Kvinner som gruppe er ikke plaget av dette, i følge likestillingsministeren… Dette henger også sammen med forslaget til statsbudsjett, der kvinnebevegelsen for å få aktivitetsstøtte i 2016 må ha prosjekter rettet mot menn, ungdom eller minoritetskvinner. Alle skal nå gå i Frps takt, og late som om strukturell urettferdighet ikke eksisterer for etnisk norske kvinner, vi er for lengst ferdige med det!

Men det er vel ingen som har ventet seg stort av Solveig Hornes lenge annonserte likestillingsmelding. Hun fortsetter sitt utrettelige arbeid med å kvele hele likestillingsfeltet med tåkelegging og økonomiske sanksjoner.

Meldingen mangler fullstendig maktperspektiv, og vilje til strukturelle grep for å omfordele makt mellom kjønnene.

Kvinnegruppa Ottar ballong

Kvinnefronten

Regjeringas politikk viser at de mener likestillingsarbeid skal reduseres til valgfrihet, uten å jobbe med at denne valgfriheten skal være reell for alle parter.

Regjeringa sier de vil fremme en heltidskultur i offentlig sektor. Men økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger koster penger, og vi kan ikke se at regjeringa har lagt noen penger på bordet. Lønnsgapet mellom kvinner og menn i offentlig sektor kan reduseres og avskaffes ved en bevisst politikk. Men da må det bevilges penger, så langt er det bare pene ord.

Kvinnefronten reagerer sterkt på at regjeringa totalt usynliggjør de overgrepa kvinner i prostitusjon utsettes for. Hjelpetiltak for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon i Norge og Norges rolle kampen mot menneskehandel internasjonalt er tydeligvis ikke en del av regjeringas arbeid i kampen mot vold og overgrep mot kvinner.

Det er et paradoks at Human Rights Service og Hege Storhaug får 1,8 millioner i statsstøtte, penger som i hovedsak brukes til å bygge opp under fremmedfrykt. Disse pengene bør bli brukt til eks Krisesentersekretariatet og Støttesenter mot incest slik at de kan trappe opp sitt arbeid med å spre informasjon og hjelpe ofrene for overgep.

Hjelpetiltak for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon i Norge og Norges rolle kampen mot menneskehandel internasjonalt er tydeligvis ikke en del av regjeringas arbeid i kampen mot vold og overgrep mot kvinner.

Kvinnefronten

Norske kvinners sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetskvinner er glad for å se at den nye likestillingsmeldingen erkjenner og setter fokus på mye av det vi som organisasjon har spilt inn. Regjeringen har pekt ut fem hovedsatsninger der det fremdeles er betydelige utfordringer mht. likestilling:

  • Vold og overgrep
  • Helse
  • Oppvekst og utdanning
  • Arbeidsliv
  • Næringsliv og entreprenørskap

I tillegg har regjeringen vektlagt at meldingen skal ha et mannsperspektiv og et gjennomgående innvandrerperspektiv. Vi mener regjeringen skal ha ros for å anerkjenne vold mot kvinner, kvinnehelse og minoritetskvinners situasjon som reelle likestillingsutfordringer.

Sanitetskvinnene savner imidlertid konkretiserte tiltak og er skuffet over at man fortsatt bruker benevnelsen vold i nære relasjoner og ikke vold mot kvinner, som vi mener er mer presist i et likestillingsperspektiv.

Vi mener regjeringen skal ha ros for å anerkjenne vold mot kvinner, kvinnehelse og minoritetskvinners situasjon som reelle likestillingsutfordringer.

nks_logo4

Norsk Kvinnesaksforening

ved leder Margunn Bjørnholt

Det er dessverre en melding uten konkrete tiltak for å endre de strukturer som skaper urettferdighet mellom kvinner og menn. Utredning, men ingen styrking av det statlige gjennomførings- og håndhevingsapparatet. Statens plikt til å tilføre ressurser som kan sette kvinneorganisasjonene istand til å ivareta sin rolle som pådrivere og partnere i utformingen av likestillingspolitikken nevnes ikke. Tvert om legges det fortsatt opp til videre sulteforing av kvinneorganisasjonene. Ikke en eneste kvinneorganisasjon nevnes ved navn. Fortsatt null også til organisering av kvinnebevegelsen og Norges kvinnelobby som er en medlemsorganisasjon for organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter i Norge.

Fortsatt null også til organisering av kvinnebevegelsen og Norges kvinnelobby som er en medlemsorganisasjon for organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter i Norge.

 

Norsk kvinnesaksforening

 

 

Biletet av Solveig Horne er frå BLDs heimesider, og fotograf er Ilja C. Hendel.

Logoane er henta frå nettsidene til organisasjonane.

Om forfatteren

trine

trine

Eg er 29 år, bur på Haugerud og jobbar i SV. Distré og stort sett ganske blid. Liker å bruke tida mi på kaffi, bøker, skog og politikk.

Visit Website

One Comment

Trackbacks for this post

  1. […] Horne har lagt frem likestillingsmeldingen, og setter av 10 millioner til likestillingsarbeid. Det imponerte feministiske organisasjoner lite. De skriver: “Meldinga viser liten satsningsvilje, og mangel på større ambisjoner: Ordet […]