21. oktober legger kvinnene ned arbeidet

tegnehanne

 

Fra i dag jobber UNIO-medlemmer – lærere, sykepleiere, barnehagelærere, helsesøstre med flere – gratis resten av året.

Det høres helt usannsynlig ut, tenker du.

Det burde være det. Realiteten er en annen.

Gapet mellom hva kvinner og menn tjener, minsker ikke. Fortsatt tjener en ansatt i kvinnedominerte yrker i gjennomsnitt 85 øre for hver krone en ansatt i et mannsdominert yrke tjener. For våre grupper med høyere utdanning er gapet enda større.

Så hadde vi tatt likelønn på alvor, ville våre medlemmer fra i dag kunne lagt ned arbeidet og gått hjem og tatt fri resten av året. Konsekvensen tør vi ikke å tenke på. Men likevel velger vi å la urettferdigheten fortsette.

Verden over arrangeres «Equal Pay Day» for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Selv paven har reagert på mangel på likelønn

vaffel_unio

Unio har valgt å markere «Equal Pay Day» den 21. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber uten lønn – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Likelønn i Norge strekker seg lengre enn lik lønn for likt arbeid. De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset følger den samme lønnsstigen. Og lærerne som treffes på lærerværelset kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent samme lønn. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor.

Selv paven har reagert på mangel på likelønn

Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet. Til tross for tverrpolitisk enighet om at Norge står foran store utfordringer når det gjelder fremtidig yrkesdeltakelse, og at utfordringene med rekruttering til helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren (der de kvinnelige ansatte dominerer) er store. Det innrømmes også at lønn er det viktigste for å lokke de unge til å utdanne seg til disse yrkene. Og aller helst skulle vi sett flere menn i barnehagene, på skolene og helseinstitusjonene.

Skal politikerne klare å nå sitt mål om å rekruttere kompetanse til offentlig sektor og opprettholde kvaliteten, er lønn et viktig virkemiddel. Et lønnsgap mellom privat og offentlig sektor som i beste fall står på stedet hvil, vil ikke friste morgendagens arbeidstakere. I 2003 tjente en ansatt i offentlig sektor med mer enn fire års høyere utdanning cirka 130.000 kroner mindre enn en med tilsvarende lang utdanning i privat sektor. I 2013 hadde dette gapet økt til 187.000 kroner.

Likelønn sitter i strukturene, ikke ved forhandlingsbordet

Politikerne sitter med nøkkelen, men forsøker å unndra seg ansvaret ved å late som om likelønnsspørsmålet er noe partene i arbeidslivet skal håndtere i lønnsoppgjørene. Likelønn sitter i strukturene, ikke ved forhandlingsbordet.

Unio mener at kampen likelønn handler om høyere verdsetting av det som i dag er typiske kvinnejobber. Tradisjonelt er mannsjobbene i privat produksjonssektor mens kvinnejobbene er i helse, omsorg og utdanning i offentlig sektor. Samfunnet er avhengig av begge deler, og de må derfor verdsettes likt. Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har.

Kampen om likelønn vil bli frontet på alle arenaer til vi ser resultater.  I år legger ikke Unios medlemmer ned arbeidet den 21. oktober. Men det er veldig fristende. For det er ingen rettferdighet i å skulle fortsette gratisjobbingen.

Av UNIO- og NSF-tillitsvalgt Gro Lillebø

Bilder: Fra UNIOs kampanje og Tegnehannes bidrag til denne.

 

Om forfatteren

Gro

Gro

Jeg er kreftsykepleier, intensivsykepleier og engasjert fagorganisasjonsmedlem. Som representant for et tradisjonelt kvinneyrke med dyktige kolleger av begge kjønn, er jeg opptatt av fag, arbeidslivspolitikk og likestilling, og gjerne gjøre kål på noen fordommer. Jeg liker byen, kaffe og papiraviser, og å dingle med beina fra et høyt fjell.

Visit Website

2 Comments

 1. Etter min mening så holder ikke sammenligningene som gjøres
  i denne artikkelen mål. Man sauser ihop for mye, og i realiteten har
  lønnsforskjellen veldig lite å gjøre med om yrker er manns eller
  kvinnedominerte.

  Ja, privats sektor betaler mer enn offentlig sektor.
  Samtidig har man mye bedre jobbsikkerhet i offentlig sektor. Det er også flere
  andre fordeler men å jobbe i offentlig sektor, litt avhengig av hvilken del av
  den man befinner seg i. For eksempel større fleksibilitet, mindre arbeidspress,
  bedre muligheter til etterutdanning. Dette er ikke ting som er irrelevante
  eller verdiløse. Å kun se på lønn i kroner og øre blir dermed vel simplistisk.

  Når vi skallet vekk sammensausing mellom offentlig og privat
  kan vi sammenligne manns- kvinnedominerte yrker innenfor offentlig sektor. For
  eksempel sykepleiere og ingeniører, to grupper som utdanning på samme nivå. Her
  er det forskjeller i lønn, men forklaringen ligger ikke i hvilket kjønn som er dominerende.
  Årsaken i lønnsforskjellene ligger i at ingeniørene har et alternativt
  arbeidsmarked i det private. Offentlige
  arbeidsgivere må derfor tilby et visst lønnsnivå for å i det hele tatt klare å
  rekruttere og holde på folk.

 2. Jo Øiongen 21/10/2015

  Alle kan ikke få samme lønn uavhengig av hva de jobber med. Det er forskjell på å være avisbud og kirurg.