Forskjellen på høyre- og venstresiden i klimapolitikken

Politikerne på venstresiden bruker ikke det beste våpenet de har i kampen om de grønne velgerne. Hvorfor snakker ingen om den grunnleggende forskjellen mellom høyre- og venstresiden i politikken?

image

Mange som sier de vil stemme MDG heller enn SV eller Rødt er grunnleggende opptatt av sosiale spørsmål, som arbeidsliv, omfordeling, likestilling og inkludering. Likevel mener de miljøspørsmålet viktigere og mener høyre- venstre-skillet i politikken må settes til side. De sier ikke nei til privatisering og mener kutt i velferd kan bli nødvendig.

Audun Lysbakken er en av de som tydeligst argumenterer mot dette, og snakker ofte om «koplingen mellom det røde og det grønne»: Hvis vi skal minske forbruksveksten, må dette skje på en rettferdig måte og vi må sikre at det er det private, ikke det offentlige, forbruket som senkes. Dette argumentet er vesentlig, men ikke tilstrekkelig hvis man skal forklare hvorfor miljøpartier på venstresiden er mer troverdige i miljøpolitikken enn høyrepartiet Venstre og vinglepartiet MDG.

Det som skiller venstre- og høyresiden er hvilke politiske verktøy og strategier man har tro på. Skal makten ligge hos demokratiet, og forvaltes av politikere i stat og kommune, eller skal makten ligge i det private – individer, selskaper og forbrukere?

En grønn omstilling krever store, politiske muskler, som verken høyresiden eller MDG har.

Forskjellen kan oppsummeres i begrepet “politisk handlekraft”: For å stanse oljeutvinninga og få til en storstilt, grønn omstilling kreves det politisk handling. Man må sette en stopper for nye lete- og utvinningsprosjekter, skattlegge oljenæringa og gi tilstrekkelig med insentiver til grønne energiprosjekter. Man må også ha en plan for hvordan arbeidsplasser skal erstattes og hvordan kuttene i vekst skal tas i privat forbruk heller enn i offentlig veldferd. Dette krever store, politiske muskler, som verken høyresiden eller MDG har.

image

Miljøvennlig byutvikling, med fortetting ved trafikknutepunkter, tilrettelegging for kollektivtransport og miljøkrav til utbyggere innebærer også at man har politisk styring. I tillegg trengs det flere inntekter (les: eiendomsskatt) hvis vi skal få råd til å iverksette kollektivløft i de store byene.

Det er uansvarlig når miljøvernere på høyresiden vil overlate så stor del av ansvaret for klimapolitikken til vanlige folk. MDG er naive som ikke ser at det her er en avgjørende forskjell mellom høyre- og venstresiden. Skal man minske forbruket må vi si nei til søndagsåpne butikker og øke skatten på varer som kjøtt og bensin.

Det er uansvarlig når miljøvernere på høyresiden vil overlate så stor del av ansvaret for klimapolitikken til vanlige folk.

Uenigheten mellom høyre- og venstresiden om EØS og TTIP har åpenbart også konsekvenser for miljøspørsmål, og det er nok et eksempel på grunnleggende forskjeller i hvordan man ser på politisk styring.

I så store utfordringer som klimaspørsmålet kan ansvaret ikke legges på skuldrene til hver enkelt av oss alene. Politikerne og fellesskapet må ta ansvaret. At venstresida er villig til å bruke politisk handlekraft for å få til et grønt skifte er vårt viktigste våpen i kampen om de grønne velgerne, vi må lære å si det høyt.

image

Denne teksten sto på trykk som debattinnlegg i Klassekampen 28. august 2015.

I septmeber lanseres det en film inspirert av “This Changes everything”. Naomi Klein har et utrolig viktig budskap: klimakrisa gir oss et ultimatum, men også en mulighet, til å tenke nytt og til å endre det økonomiske systemet som skaper både økte miljøødeleggelser og økte forskjeller.

I boka, skriver Klein følgende: “our economic system and our planetary system are now at war. Or, more accurately, our economy is at war with many forms of life on earth, including human life. What the climate needs to avoid collapse is a contraction in humanity’s use of resources; what our economic model demands to avoid collapse is unfettered expansion. Only one of these sets of rules can be changed, and it’s not the laws of nature.”

Her kan du se traileren til filmen:

Alle bilder er skjermdump fra traileren til filmen “This changes everything”.

Om forfatteren

Ingrid

Ingrid

Ingrid er 32 år og offentlig ansatt filosof, men vil helst drive med politikk, samtaler og tøys med de hun er glad i.

Visit Website

One Comment

  1. Vorastra 04/09/2015

    Stressa før valget?

    https://maddam.no/2015/06/kjottfri-blamandag/

    Diskusjonen der sier alt