Tid for en eggløsning

ovaries2

Sæddonasjon har vært praktisert i Norge siden krigen. Eggdonasjon er derimot ikke lovlig i Norge. Sist uke gikk et flertall av bioteknologirådets medlemmer inn for at eggdonasjon skal bli lovlig. Rådets uttalelse har skapt heftig debatt med sterke tilhengere og minst like sterke motstandere.

Det er ikke første gang flertallet i bioteknologirådet har gått inn for at eggdonasjon bør bli lovlig på linje med sæddonasjon. Da debatten sist var oppe uttalte Likestillings- og diskrimineringsombudet at det norske forbudet innebærer en kjønnsbestemt forskjellsbehandling av infertile menn og infertile kvinner. Infertile menn kan få barn med sin partner ved hjelp av sæddonasjon, mens infertile kvinner ikke kan motta egg fra en donor, og dermed få barn med sin partner.

Vi vet at sterke stemmer i enkelte politiske partier og religiøse miljøer er imot eggdonasjon. KrF er også mot sæddonasjon. Det jeg ikke visste var at avisen VG har et kjempesterkt og prinsipielt syn mot en åpning for eggdonasjon. I innlegget «Stans forslag om eggdonasjon» går VG hardt og rimelig unyansert ut. Jeg trodde jeg leste «Vårt land» eller han misjonæren som noen ganger skriver i Aftenposten. VG begrunner sin skarpe mening med det samme som mindretallet i bioteknologirådet la til grunn, nemlig: at det gjennom hele menneskets historie har vært slik at en kvinne som føder et barn også er barnets genetiske mor.

Men unnskyld meg, kan vi ikke også si det om fedre før sæddonasjon? VG forklarer ikke hva som er annerledes med egg- og sæddonajson.

Unge-høyreleder Christian Tonning Riise kritiserer også VGs holdning og spør: Hvem døde og gjorde VG-lederen til et menighetsblad fra Sunnmøre?

Et reelt likestillingsproblem

En som har reagert enda kraftigere enn meg på VGs ensidige kommentar er blogger og feminist Sanna Sarromaa. Hun mener forbudet er kvinneundertrykkende.

Hun har donert egne egg etter en IVF-behandling (metode for assistert befruktning) i Finland. I Finland er nemlig egg- og sæddonasjon likestilt.

Sarromaa fikk tvillinger etter IVF-behandling «prøverør» og satt igjen med et overskudd av eggceller: «Eggstokkene mine, som til vanlig ikke slipper ut egg på grunn av polycystisk ovariesyndrom (PCO), produserte plutselig massevis med egg slik at vi, i tillegg til tvillingene, satt igjen med fjorten befruktede egg. Det sier seg selv at vi ikke hadde bruk for alle disse embryoene, sier Sarromaa».

Neida, det er ikke en menneskerettighet å få barn. Men det er en rettighet å kunne prøve å få barn

Hun valgte å donere bort en del av overskuddseggene og er nå provosert over VGs erkekonservative holdning til eggdonasjon.

Saromaa mener det er et reellt likestillingsproblem at det er ulovlig å donere bort egg all den tid sæddonasjon er i orden.

Kjent donor

I dag er det ikke lov med ukjent sæddonor i Norge. Hensynet til at barnet, når det blir myndig, skal kunne undersøke sitt genetiske opphav er hovedgrunnen til dette. Det samme ville måtte gjelde for eggdonasjon.

Et annet mye brukt argument for at eggdonasjon er noe annet enn sæddonasjon er at det er mye mer komplisert å få ut egg fra en kvinnes eggstokk enn å få ut sædceller. En kvinne må gjennom hormonbehandling og etterfølgende kirurgisk inngrep. Det er klart det er forskjell her. Men hvordan kan dette være et vektig og avgjørende argument mot at man frivillig gir fra seg eggceller?

Dersom loven skulle bli endret, og eggdonasjon tillatt er det ikke slik at man «vups» sitter igjen med at slusene åpnes for surrogati.

Det norske bioteknologirådet har dessuten satt forbehold i sin anbefaling om at det kun er overskudd ved IVF-behandling, altså på måten Sarromaa donerte, som skal være mulig i Norge. Det er altså strenge begrensninger i rådets uttalelse.

Blir eggdonasjon til surrogati?

VG-lederen antydet at en åpning for eggdonasjon kan føre til åpning for surrogati. Dette argumentet har jeg sett dukket opp på ulike nettforum de siste dagene. Det virker som at noen tror at dersom loven åpnes for eggdonasjon- så vil dette samtidig kunne åpne for surrogati fordi det i dag ikke eksisterer et eksplisitt forbud mot surrogati i norsk lov.

Det er ikke slik det fungerer. Dersom loven skulle bli endret, og eggdonasjon blir tillatt er det ikke slik at man «vups» sitter igjen med at slusene åpnes for surrogati. Det er lovgivers vilje og konkrete ønske om endring som kommer til å gjøre seg gjeldende. En så kontroversiell sak som surrogati kommer ikke til å ende opp uten lovhjemmel fordi vi endrer reglene for eggdonasjon. Man kan sikkert si mye om de folkevalgte og at de noen ganger bommer litt når det gjelder lovvedtak. Men departementet som ville forberedt lovforslaget og sivilsamfunnets argusøyne vil sørge for at forbudet mot surrogati ikke kastes ut med badevannet.

Ingen menneskerett å få barn

Neida, det er ingen menneskerett å få barn. Men det er en rettighet å kunne prøve å få barn. Likestillingsombudet mener det norske forbudet kan være i strid med FNs kvinnekonvensjon om retten til likeverdig tilgang til helsetjenester, spesielt hjelp til familieplanlegging.

Mer debatt, VG?

Jeg mener ikke at spørsmål om donasjon av egg er ukomplisert og helt enkel og fri for etiske problemstillinger. Det samme gjelder selvsagt sæddonasjon. Men med et strengt forvaltet og godt regelverk kan vi komme bedre ut av det rent etisk enn i dag. Flere kan få tilgang til å få barn- ikke bare middelaldrende middelklassepar som kan reise til utlandet og skaffe seg nødvendig hjelp.

Jeg synes  det er rart at VG synes saken er så enkel å argumentere mot.

Hanne Skartveit, VGs politiske redaktør, sier at eggdonasjon er et tema vi bør diskutere mye mer. Hvis det er sant er det rart at avisen på lederplass går beinhardt og unyansert ut mot en åpning for eggdonasjon.

Igjen forvarer Skartveit VGs motstand med at avisen tenker på barnets beste og dets rett til å vite hvem sin genetiske mor er. På samme måte som ved adopsjon mener jeg det viktigste for barn er at de er ønsket og at de blir ivaretatt på best mulig måte av de foreldrene de vokser opp med i familien sin.

Ville du donert egg?

Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde vært like tøff som Sanna Sarromaa og donert mine egg til andre kvinner. Men når sant skal sies er dette noe jeg har tenkt veldig lite på. Med dagens forbud er dette en tanke jeg ikke forholder meg til.

Jeg tror det er på tide med en eggløsning.

 

 

Bilde: Sony reproductive system i John Watson sin fotostrøm (CC BY-NC 2.0)

 

Om forfatteren

ane

Jeg er 28 år. Er statsviter med forkjælighet for juss. Opptatt av en bred likestillingsdebatt og en politikk som evner å ta inn over seg flere dimensjoner ved folk flest. Etter å ha kastet diverse flink-pikenykker på havet har jeg blitt en en livsnyter. Det anbefales!

Visit Website

One Comment

  1. Romy Rohmann 31/03/2015

    Forfatteren skriver:
    Neida, det er ingen menneskerett å få barn. Men det er en rettighet å kunne prøve å få barn.
    Er det en rettighet å kunne prøve å få barn? Er det en rettighet å få medisinsk bistand til barnløshet. Er det riktig at vi i Norge skal prioritere at felleskapets helsetjenester bruker tid på dette. At sterke pressgrupper har fått slikt igjennom er ikke et tegn på at det er dette som er klokt. Er det etisk og genetisk forsvarlig selv om det er mulig….

    Altfor mange barn kommer til verden uten å være ønsket eller har foreldre som kan ta seg av dem, det er allerede mange barn i verden som trenger foreldre…