Mannseksperimentet har spilt fallitt

7247896524_63ab4d0d4a_z

FrP mener at det flerkulturelle prosjektet har spilt fallitt.  Vi mener at det er mannsprosjektet som har feilet.

 

Drøm fra Disneyland
Bare 6,2 % av verdens statsledere er kvinner, og globalt sett er i gjennomsnitt bare 22 % kvinnelige parlamentsmedlemmer. Det er med andre ord menn som styrer verden, og konsekvensene av dette mannseksperimentet har vært katastrofale. Vi har sagt nøyaktig det samme i snart 15 år. Vi har sågar skrevet innlegg om det, og vi anbefaler alle å lese dem. For selv om det er upopulært, må vi kalle en spade for en spade.

Vi ser et verdensbilde preget av finanskrise, klimakrise, krig og voksende ulikhet mellom fattig og rik. 70 % av verdens fattigste er kvinner. Kvinner eier 1 % av verdens eiendom, men utfører to tredjedeler av alt arbeid. Sånn ser verden ut med menn i maktposisjoner.

Vi tror derfor ikke på mannsdominans. Vi tror det er en drøm fra Disneyland.

Vi som er glad i Norge
Disneyland-illusjonen, om at et mannsstyrt samfunn fungerer, lever også her i landet.

Vi som er glad i Norge og som verdsetter landets (inntil nylig) progressive likestillingspolitikk, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en kjønnsblind politikk som ikke er bærekraftig.

SSB kom ut denne uka med oppdaterte nøkkeltall for hvordan det går med likestilling i Norge. Tallene er klinkende klare: det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Kvinner jobber mer deltid, og tjener mindre enn menn. Privat sektor, kommunestyrer og lederstillinger består av to tredjedeler menn. Med andre ord, vi ser en gettoisering av menn i lederposisjoner, og vi setter spørsmålstegn til denne konservative mannskulturen som snikutvikler seg i disse miljøene. Hva slags holdninger har de egentlig til kvinner?

Snikmannifisering
Vi advarer mot en videre snikmannifisering av det norske samfunnet. I ledertog for dette er den blå-blå regjeringen, med særlig FrPs markante likestillingsskepsis. Siden de blå-blå kom til makta, har fedrekvoten gått ned, og maksprisen i barnehage har gått opp. Mens venstresiden nå girer opp til kvinnedagen på søndag, sitter fire menn fra den borgerlige konstellasjonen og forhandler frem kvinnefiendtlige endringer i arbeidsmiljøloven. Allerede i dag er flertallet av midlertidige ansatte kvinner. Likevel vil mektige mannlige politikere svekke kvinners posisjon i arbeidslivet ytterligere.

Hvis ikke dette er snikmannifisering, så vet ikke vi!

14397548935_0a13a11264_z

Skipet synker
Det den blå-blå regjeringen nå må ta innover seg, er at deres utdaterte og usiviliserte mannspolitikk, uansett hvor velment, verken er økonomisk verdimessig eller kulturelt bærekraftig. Den blå-blå regjeringen er opptatt av produktivitet og er bekymret for at innvandrere ikke jobber nok. Men de er tydeligvis ikke bekymret for at kvinner jobber deltid og/eller midlertidig. Vi ser et forfall av norsk kultur og økonomi med denne regjeringen, og mener at politikken må legges om. Skipet er i ferd med å synke. Samtidig fortsetter orkesteret å spille.

Snakker fra levra
Det er på tide å snakke rett fra levra. FrP hevder at integreringen skal bygge på ubetinget kjærlighet til Norge og vår norske kulturarv. De påstår at det er «muslimske miljøer» som har kvinneundertrykkende tradisjoner og praksis. Men forstår FrP «norske» verdier når de raserer likestillingspolitikken? Hvor integrert er de? Vi vil oppfordre FrP-politikerne til å ta den nye samfunnskunnskapsprøven for å dobbeltsjekke at de er berettiget sitt statsborgerskap. Vi vil også minne om at statsborgerskap skal henge høyt, og at det er viktig å kjenne til sentrale verdier og hvilke historiske, sosialhistoriske og politiske forhold vi har.

FrP sier at innvandringen er vår tids største utfordring, og at vi derfor bør ha folkeavstemning om det. Vi mener imidlertid at den største utfordringen er mannskulturen. Vi ser at mannseksperimentet har spilt fallitt, både globalt og nasjonalt. Likevel fortsetter snikmannifiseringen av det norske samfunnet. Vi er urolige for at mannsdominansen kan bety velferdsstatens undergang, og vil derfor ta til orde for en folkeavstemning om norsk mannskultur!

Med dette som bakteppet: Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, kan dere definere denne mannskulturen og hvilken grad dere mener det er viktig for landet å verne om og beskytte den?

 

Av Malin Lenita Vik, skribent for Maddam, og Lixian Cheng, pådriver for det «flerkulturelle eksperimentet».

Flere innlegg av Lixian Cheng:
Ni Hao Ma?

Nye Meninger i Dagsavisen

 

Kilder:
– http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bare-6_2-prosent-av-verdens-statsledere-er-kvinner-7735866.html
– http://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Fattigdom-og-ulikhet/Kvinner-er-de-fattigste
– https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestilling

 

Bilder:

per sandberg, Fremskrittspartiet , CC BY ND 2.0

foreslår endringer i arbeidsmiljøloven, arbeids- og sosialdepartementet, CC BY 2.0

Om forfatteren

Malin

Malin

For meg handler feminisme om rettferdighet og frihet. Å skrive om feminisme er viktig, både for meg personlig, men også fordi jeg håper det kan bidra til mer debatt, refleksjon og kjønnsrettferdighet.

Visit Website

3 Comments

 1. klokker1 07/03/2015

  Thatcher, golda meir, søreide som vil krige med russland. Naivt!

 2. Jonas 09/03/2015

  “Kvinner eier 1 % av verdens eiendom, men utfører to tredjedeler av alt arbeid. Sånn ser verden ut med menn i maktposisjoner.”

  Tar gjerne imot referanser på at kvinner gjør over 66% av alt arbeidet i verden. Det har jeg ytterst vanskelig for å tro.

  “Det er med andre ord menn som styrer verden, og konsekvensene av dette mannseksperimentet har vært katastrofale.”

  Det er liksom som at du tror vi ikke hadde hatt noen problemer, hadde det vært kvinner som hadde styrt verden fra starten av.
  Det blir stadig vekk snakket om at alle oppfinnelsene menn har gjort opp i gjennom tidene, også selvfølgelig hadde blitt oppfunnet om det var slik at kvinner hadde styrt verden, for den eneste grunnen til at kvinner ikke har oppfunnet mer, er fordi de liksom har blitt holdt tilbake av menn.

  For alt vi vet, kan det hende vi hadde blitt utrydda om rollene hadde vært snudd.

  For å si det kort: Alt du ser rundt deg, er der fordi en mann satt det der, lagde det, oppfant det, eller konstruerte det. Stort sett. Nesten alt. På godt og vondt. Våpen er der fordi mannen oppfant det. Våpen var forøvrig også en viktig del av menneskets overlevelse i.f.t jakt og selvforsvar (nei, ikke bare mot andre menn, men mot dyr osv).

  Jeg får inntrykk av at du prøver å legge alt det negative som har skjedd her i verden over på menn, mens ingenting av det positive blir lagt over på menn. Det blir gjerne lagt over på “kvinnen bak mannen” istedet.

 3. Strålende M! :D
  Både morsomt og treffende. Elsker det! :)