Feministene kommer! Om hvorfor det trengs et feministisk parti i Norge

14538535571_21363b2789_z

I Norge i dag finnes det ingen partier som først og fremst definerer seg som feministiske. Det vil vi gjøre noe med. 

Les også Maddam-skribentenes innlegg Mer feminisme, færre nisjeparti

Bare 7 av Stortingets 169 representanter har arbeids- og partiprogram som hevder at feminismen er viktig for Norge fremover. De øvrige 162 har enten vage formuleringer om at kvinner og menn er like mye verdt og fortjener like rettigheter, har ingen politikk på området, eller at de ønsker å aktivt motarbeide likestilling ved å bygge ned offentlige tiltak som likestillingsloven og likestillingsombudet. De 7 representantene som har programfestet feminisme tilhører Sosialistisk Venstreparti, og på deres arbeidsprogram kommer feminismen på tolvteplass, bak for eksempel digitalisering (nummer 8) og ny næringsutvikling (nummer 5). Arbeiderpartiet opererer med 50 prosent kvinner i egen organisasjon og er i så måte best på Stortinget, men nevner ikke feminisme eller kvinnekamp i avsnittet om famile og likestilling på  nettsidene sine. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti skriver at de er opptatt av likeverd, men driver hver for seg politikk mot menneskers frihet, gjennom forslag om tiggeforbud, angrep på abortloven og på homofiles rett til å behandles på samme måte som heterofile. Høyre ønsker ‘like muligheter for alle’, men nevner ingen tiltak for å ta tak i kjønns- eller kjønnsidentitetsproblematikk. Miljøpartiet De Grønne har ingen politikk på området, mens Fremskrittspartiet vil legge ned likestillingsombudet og fjerne likestillingsloven. Sosialliberale Venstre er det eneste partiet med uttalelser om likebehandling for seksuelle minoriteter.

 Kommentarfeltene er som kjent en kategori for seg selv, med uforbeholden støtte til menn som hater kvinner, gjerne iblandet en god dose islamofobi.

 

I mediene og i akademia finnes dem som mener likestillingsarbeidet har gått for langt. De gis spalteplass hvor det skrives om offerets medskyld i voldtekt, sutrekvinner som ikke får lederstillinger og svake menn med spiseforstyrrelser. Det hevdes at fordi kvinner kvoteres til stillinger hvor de har samme kvalifikasjoner som menn, er menn undertrykte. Kommentarfeltene er som kjent en kategori for seg selv, med uforbeholden støtte til menn som hater kvinner, gjerne iblandet en god dose islamofobi. De koker over av hets og sinne rettet mot statsfeminismen, feminaziene, vaginalstaten og gjerne trusler om drap og voldtekt hvis de kan være anonyme.

 Vi vil gjøre Norge friere og mer inkluderende gjennom aksept for annerledeshet.

Det er slike problemer feminismen og Feministisk Initiativ tar sikte på å endre. Vi vil tvinge alle de etablerte partiene til alltid å tenke rosa, slik F! har klart i Sverige. Vi vil utfordre etablerte kjønnsroller og gi alle mulighet til å leve sine liv i tråd med sine egne ønsker, heller enn samfunnets. Vi vil gjøre Norge friere og mer inkluderende gjennom aksept for annerledeshet.

 Med interseksjonell feminisme mener vi en feminisme som ser alle former for undertrykkelse samlet, fordi de jo virker samlet.

Det skal være mulig å være seg selv helt og fullt ut, uten å bli hetset, truet eller straffet for sin identitet. Dette kan ikke gjøres uten å arbeide mot den systematiske patriarkalske undertrykkelsen som fortsatt finnes i dagens samfunn.  Vi vil arbeide for kvinnefrigjøring og interseksjonell feminisme overalt hvor mennesker undertrykkes, nasjonalt som internasjonalt. Med interseksjonell feminisme mener vi en feminisme som ser alle former for undertrykkelse samlet, fordi de jo virker samlet. Små og store problemer, fra kjønnslemlestelse i Afrika, tvangsekteskap i India og seksualisering av unge i Vesten til kommentarfeltene hos nettaviser, rundt diskusjonsbordet i kantina på jobben eller ute på byen på lørdagskvelden. Alt dette krever en inkluderende feministisk bevegelse, på tvers av de etablerte partienes materielle ideologier. For feminisme handler om rettigheter. Dette handler om retten til å bestemme over sin egen kropp, sitt eget liv, sin egen trygghet. Det er en grunneggende rett å få velge jobb og utdanning. Demokratiet forvitrer uten at alle har rett til å delta i demokratiet. Ytringsfrihet og retten til å kunne si sin mening uten å trues på livet er vital i et demokrati. For å kunne bruke disse rettighetene er det også viktig å sikre retten til å føle seg vel med seg selv og sin egen kropp.

 De etablerte partiene, og særlig de som kaller seg feministiske, må huske at det er ikke vi, men rasistene og sexistene, som er fienden.

Alle feminister, uavhengig av kjønn, legning, politisk-, økonomisk- eller sosial bakgrunn, nasjonalitet, etnisitet, kjønnsidentitet, religion, funksjonsvariasjon, hudfarge –  må stå samlet for å oppnå en verden fri for undertrykkelse. De etablerte partiene, og særlig de som kaller seg feministiske, må huske at det er ikke vi, men rasistene og sexistene, som er fienden.

 

I Norge i dag er det ingen partier som tar feminismen på alvor. Det vil vi i Feministisk Initiativ gjøre noe med.

Teksten er skrevet av Damien Magrou og Sunniva Schultze-Florey, Feministisk Initiativ Bergen/Hordaland

Bilde: Almedalsveckan FI, News Oresund, CC BY 2.0

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

6 Comments

 1. Frank Follestad 26/03/2015

  Mye rart her og et merkelig verdensbilde disse folkene representerer.

  Forhåpentligvis fører dette til at hverken SV eller FI kommer over sperregrensen.

 2. Jonas 30/03/2015

  At det i det hele tatt er plass til flere partier under sperregrensa nå er jo helt rått.

  SV gjør det jo strålende om dagen så jeg er ikke så veldig bekymra.

 3. Dibs 26/09/2015

  Vanskelig å ta denne artikkelen på allvor da de ikke tar opp noen reelle punkter som undertrykker kvinner i Norge og ser derfor heller ingen grunn til at feminisme har en plass eller burde bli tatt på allvor her i Norge eller de aller fleste industrialiserte land. Selve konseptet med feminisme i Norge er helt ut av plass da man ikke kan ettablere likestilling blandt kjønnene med å kun fokusere på ett kjønn for så å svare på faktiske problemer rundt dobbeltstandard med begrep og setninger som “vi kan fordi vi er undertrykt”, “patriarkiet” og “det er ikke like ille for menn som det er for kvinner og derfor er det greit (omskjering/ selvforsvar/ voldtekt etc.)”. Er også vanskelig å ta dette seriøst da det blir tatt opp begrep som “den systematiske patriarkalske undertrykkelsen” og at det tydeligvis eksisterer og er et stort problem i Norge som er det mest agelitære landet i verden.

  Feminismen tilhører den tid eller land der kvinner ikke har stemmerett eller ikke kan jobbe på lik linje med lik lønn som menn. Om feminister virkelig er for likestilling så burde man heller “identifisere” seg som agelitær, fordi alle som er agelitære er feminister, men ikke alle feminister er agelitære.

  Om så feminister faktisk står for likestilling for alle kjønn som mange feminister påstår, og ikke kun for kvinners rettigheter og likestilling i samfunnet som det opprinnelig sto for. Så lurer jeg da på følgende; hvorfor har jeg aldri i hele mitt liv sett/hørt om en feminist som faktisk tar opp noe som helst som omhandler en mann som gjør at han blir behandlet andeledes på en negativ måte pågrunn av kjønn?

Trackbacks for this post

 1. […] Feministene kommer! Om hvorfor det trengs et feministisk parti i Norge av Damien Magrou og Sunniva Schultze-Florey, Feministisk Initiativ […]

 2. […] почему в Норвегии нужна феминисткая партия» («Feministene kommer! Om hvorfor det trengs et feministisk parti i Norge«). Это удивительная и важная статья, которая может […]

 3. […] Sunniva Schultze-Florey, Feministisk initiativ Bergen – Hordaland. Teksten sto på trykk hos maddam.no […]