Tilgi dem ikke. De vet hva de gjør

babyboy

Da den blå-blå regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for nesten to måneder siden, var det ikke bare Klassekampen og Manifest som fikk bakoversveis. Selv folk jeg kjenner langt inn i Høyre var enige i at budsjettet rammet vel usosialt.

Resultatet stod og falt til slutt på regjeringens samarbeidspartnere: Venstre og KrF.

Etter tre intense uker med forhandlinger, medieoppslag og sene kvelder, kom de fire partiene endelig sammen om et forlik. Vi har reddet barnetillegget, sa KrF stolt og trøtt på lanseringen av forliket. Både Venstre og KrF framholdt at det var verdt strevet, for budsjettet var blitt mye mer sosialt.

Et forstummet budsjettforlik

Denne uken skriver Knut Arild Hareide på kronikkplass i Aftenposten at han beklager at diskusjonen om hva pose-avgiften skal hete har fått stor oppmerksomhet etter regjeringsforliket ble inngått sist fredag. Er det en ting Hareide bør være glad for, er det at nettopp pose-debatten tok all spalteplass den siste uka. På Nytt på nytt på NRK ble pose-debatten omtalt som en genistrek fra et PR-byrå.

Hadde journalistene gått inn og omtalt innholdet i forliket, hadde KrF måttet svare på hva de faktisk fikk ut av de tre ukene med intens forhandling.

Noen av budsjettflyttingene var riktignok kloke. Flere barnehageplasser og mer til familievern. Og mer kontantstøtte og kristen familievern da. Ok. Ingen bomber. Overgangsstønaden, som hovedsakelig går til unge enslige alenemødre, ble beholdt, men regjeringen har parallelt gått ut med et forslag om å innskrenke ordningen. Easy buy fra Frp.

«OK, så bra», sa journalistene og begynte å skrive om en pose.

Sannheten er at forliket flytter på en skarve halv prosent av budsjettet. Et grotesk usosialt budsjett er fortsatt enormt usosialt. Rike får mer enn noen gang i både pose og sekk. De fattige, nei, de aller aller fattigste, får det verre enn denne generasjonen har sett.

Det er de fattigste familiene med stor barneflokker som taper mest på budsjettforliket

54 millioner fra de fattigste

I nattens mulm og mørke forhandlet KrF med FrP om at det kun er barnetillegget til de aller fattigste som blir kuttet vanvittig mye. Resultatet av de borgerlige budsjettforhandlingene ble at dagens ordning med barnetillegg videreføres, samtidig som et tak på 95 prosent av tidligere lønnsinntekt innføres. De med ingen eller veldig lav inntekt før de ble syke har en minstesats for uføretrygd som settes til ca 200 000 før skatt. Problemet er at når du ikke hadde noen særlig inntekt før du ble syk- ja så kan du heller ikke motta på samme barnetillegg måte som før.

Begrunnelsen for dette er enkel: Det skal aldri lønne seg å være syk. Du skal aldri får mer til sammen i ytelser enn du ville gjort i arbeidsmarkedet.

5699125387_02c0a18391_z

Dermed tar budsjettet 54 millioner fra de fattigste – og gir dem til de rikeste. Sannheten er at folk er avhengig av disser kronene og blir nødt til å bruke hverdagen i kø for å motta sosialhjelp for utgifter til fotballsko, leirskole og avgift til turntrening. Hver gang et slikt behov melder seg må man opp og be om penger.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet vil 1.400 uføre med til sammen ca. 4.500 barn rammes av endringene. Det er de fattigste familiene med stor barneflokker som taper mest på budsjettforliket. Familier med mange barn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, noe KrF og Venstre vet veldig godt.

Er det mulig at et vanvittig usosialt forslag nå også har fått en forsøksvis innvandringsfiendtlig slagside ved å særlig ramme familier med mange barn?

Du skal ikke lyve

Jeg skjønner at Knut Arild og Trine ikke fikk til alt de ville i budsjettforhandlingene. Det er tross alt ikke de som bestemmer mest på bakrommet. Men du må følge med i svingene når du forhandler på vegne av fattige og sårbare barn av syke foreldre. Men når de velger å velsigne et mørkeblått prosjekt det går gjetord om nedover Europa kan jeg ikke la være å være skuffa og sjokkert over utfallet.

Noen har antydet at KrF og Venstre har blitt lurt av regjeringspartiene til å tro at barnetillegget skal bestå som før. De vet hva de gjorde. Så vær ærlig om at dere at dere ikke fikk det til helt som dere ville.

 

bilde: Baby Boy i Kris Kesiaks photostream CC BY NC SA 2.0

bilde 2: Bilde. I love you mom , Viewminder, CC BY NC ND 2.0 

Om forfatteren

ane

Jeg er 28 år. Er statsviter med forkjælighet for juss. Opptatt av en bred likestillingsdebatt og en politikk som evner å ta inn over seg flere dimensjoner ved folk flest. Etter å ha kastet diverse flink-pikenykker på havet har jeg blitt en en livsnyter. Det anbefales!

Visit Website

Comments are closed.