Kva feiler forsvaret?

Mannsdominans, negativ maskulinistetskultur og seksuell trakassering. Toppen av isfjellet er eit befal som på ei øving tvinger ein kvinneleg rekrutt til å bada naken i lag med dei mannlege kollegane. Er det nokon som lurer på kvifor ein ikkje får kvinnedelen i forsvaret over 8 prosent?

7495997748_bfa11940ef_zDenne veka er forsvaret nok ein gong vore i søkelyset på grunn av nakenbadingsskandalen. Den gangske oppsiktsvekkande nyheita denne gongen er at refsen befalet fekk etter hendinga er trekt tilbake.

Både statssekretærar og andre talspersonar har prøvd å overtyda offentlegheita at oppheving av refsen er eit jussteknisk detaljspørsmål. Det betyr ikkje at forsvaret aksepterer dette befalets oppførsel. Dei tek saka veldig alvorleg, gjer ein heil masse greier for likestilling, og kvinner er hjarteleg velkomne i forsvaret.

Men alvorleg talt. Når uakseptable handlingar ikkje får konsekvenser, så seier ein indirekte men ganske tydeleg at det ikkje er så uakseptabelt likevel.

I går kveld skreiv Anki Gerhardsen i klartekst at ho meiner at hendinga er ein bagatell og at ingen har gjort noko galt. Då overser ho fullstendig at nakenbadingsepisoden er eit symptom på ein utbreidd kultur i forsvaret.

Forskningsprosjektet “Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena” dokumenterer at det finst ein negativ maskulinitetskultur i forsvaret. Kvinner blir utsette for seksuell trakassering av både kollegar og overordna. Haldninga er at at dette er noko “ein må tåla”. Men resultater er, i alle fall for nokon, at kvinnene droppar karrieren i forsvaret.

Fordi mennene er solidariske med kvarandre og ikkje sine kvinnelege kollegar, blir problemet sjeldan teke tak i. I tillegg har ein eit prinsipp om å løysa problem på “lågast mogleg nivå”. I praksis betyr dette at trakassering ikkje er noko leiinga tek tak i, og dermed får det halda fram.

Forskarane skildrar kulturen på eit kystvaktsskip på denne måten: “Her framstår en del av ytringene som noe man ellers forbinder med tidlig pubertet”. Sagt på ein annan måte; forsvaret er som ein diger ungdomsskule, der seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn føregår i stort monn utan at nokon gjer noko med det.

Men tilbake til jussen. Seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn er forbode. Likestillingslova definerer slik trakassering som “handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende” og “uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer”.

Det er objektivt sett trakassering. Enkelt og greitt.

Grunngjevinga forsvaret har presentert for at dei trekk refsen tilbake, er at dei ikkje fann det bevist at befalet visste at hendinga var plagsom og uønskt for kvinna. Sjølv forklarer ho at ho sa frå både tydeleg og mange gonger. Men det er eigentleg heilt irrelevant. Denne situasjonen er noko gjennomsnittskvinna, objektivt sett, ville oppfatta som plagsamt. Det er ganske tydeleg ut i frå reaksjonane på saka.

Det burde vore openbart for befalet at tvungen nakenbading kunne generera uønskt merksemd, vera plagsamt og opplevast som krenkande. Når saka er så openbar er det ikkje noko krav i lova om at personen skal ha sagt frå. Det er objektivt sett trakassering. Enkelt og greitt. Dersom forsvarets instruksar har heilt andre beviskrav, så er instruksane i strid med lova og må endrast.

Slike signal om at seksuell trakassering ikkje er så farleg, får konsekvensar.

Når forsvaret no har oppheva refsen og saka ikkje kan ankast der, kunne det vore eit alternativ å klaga saka inn til Likestillings- og diskrimineringsombodet for brot på likestillingslova.

Men stopp ein halv. Det går ikkje, for ombodet har fascinerande nok ikkje myndigheit til å handheva forbodet mot seksuell trakassering. Dei handhever alle andre paragrafar i likestillingslova og dei andre diskrimineringslovane. Men ikkje denne. Når lovbrot ikkje får konsekvenser, så seier ein indirekte men tydeleg, at det ikkje er så ulovleg likevel.

Slike signal om at seksuell trakassering ikkje er så farleg, får konsekvensar. Det er i og for seg berre er å halda på.

Eg reknar med at Solveig Horne, i samarbeid med Ine Eriksen Søreide, har rydda opp i denne parodiske og uakseptable rettssituasjonen når forslaget til ny diskrimineringslov blir lagt fram.

 

Teksten er skrevet av Helga Eggebø som er sosiolog, foredragshaldar og samfunnsdebattant. Hun har også sin egen blogg, les mer av Eggebø her. 

Illustrasjonsbilde: Camp Nidaros Force Protection av Metziker, tilgjengelig under CC BY-NC 2.0.

Om forfatteren

Helga Eggebø

Helga Eggebø

Eg er sosiolog, feminist og friluftsentusiast. Eg skriv gjerne så blekket sprutar om sånt som likestilling eller innvandringspolitikk. Eg bur og arbeider i Bodø i Nordland. Bloggar òg på www.helgaeggebo.no

Visit Website

6 Comments

 1. Veronika H. Drageid 06/11/2014

  Det er ikke bare jenter som nekter å nakenbade, det er gutter også. Og jeg skjønner godt at de ikke slipper unna. Målet med tjenesten er å lære disiplin, lære å adlyde ordre, terpe på banale ting slik at man slipper å bruke hjernekapasitet på det i en krigssituasjon. Jeg har ingen problemer med å se for meg situasjoner hvor det ville livsfarlig å bruke mer tid enn høyst nødvendig på en hvilken som helst handling, hygiene inkludert. At nakenheten eventuelt medfører trakassering i form av kommentarer eller verre ting, er en annen sak – et holdningsproblem som faktisk fortjener STOR oppmerksomhet.

 2. Jo Bakken 06/11/2014

  Men hva om man snur på hele debatten? Kan denne saken brukes som argument for at forsvaret ikke bør etterstrebe å tiltrekke seg flest mulig kvinner? Forsvaret må jo, i likhet med andre offentlige aktører, gjøre en avveiing mellom nytte og kostnad.

  Rent intuitivt synes det opplagt at det vil være en del nytteeffekter av økt kvinneandel i forsvaret. Blant annet vet vi jo at kvinner, jevnt over, er bedre utdannet enn menn. Med en stadig mer sammensatt forsvarssektor vil derfor velutdannede kvinner være en svært kjærkommen tilvekst. Rapporten til Oxford antyder vel også at flere kvinner i forsvaret kan medføre en nedbrytning av “hegemonisk maksulinitet” samt at mannlige soldater foretar noen tilpasning til det bedre (renslighet m.m.). Jeg kjenner her jeg sitter ikke til forskning som sier noe om feltoperative nytteeffekter av økt kvinneandel.
  Ser man kostnadssiden har det vært et par saker i media den siste tiden som antyder at flere kvinner i forsvaret har noen kostnader, i alle fall på kort sikt. Dagens uniformutvalg er funnet å være utilfredsstilllende. Kvinnemodeller skal derfor utarbeides, hvilket vil redusere stordriftsfordelene. Videre vil forsvaret, etter hva jeg forstår, måtte foreta ombygginger av eksisterende bygningsmasse (egne garderober og dusjer for kvinner). Kostnadene vil her være sterkt avhengig av økningen i antall kvinnelige soldater. Sist, men ikke minst, så belyser jo denne saken også en mulig kostnad i form av redusert feltoperativitet. Dette er en kostnad som er vanskelige å tallfeste, men som likefult er svært viktig å diskutere. Her har Gerhardsen og Meland skrevet interessante innlegg.

  Hva regnestykket viser til slutt, er har jeg verken kunnskap eller forutsetning for å uttale meg om. Feminster bør imidlertid tenke seg om to ganger før de trekker implikasjonene av enkelthendelser for langt. Det må heller ikke glemmes at forsvaret, med unntak av ett år (Espen Barth Eide 2011-2012) har vært ledet av kvinnelige forsvarsministre siden Krohn Devold tok over i 2001.

 3. Jonas 06/11/2014

  Guttene på denne øvelsen var der fordi de måtte. Jenta (Alice), var der FRIVILLIG. I Forsvaret, har man ikke kjønn. Man er en soldat og er helt nøytral. At en soldat som tilfeldigvis var kvinne ikke ville bade og adlyde ordre, viser vel egentlig bare at dette ikke er en som burde vært i Forsvaret i det hele tatt.
  Befalet fikk medhold fordi det ikke er lovfestet noe som tilsier at det som ble gjort, var ulovlig.

  Det her er et eksempel på 100% likestilling. Jenta måtte bade, akkuratt som guttene. Forøvrig har det kommet fram at det var flere jenter, og ikke bare Alice. De andre jentene gjorde dette uten å mukke.

  Et slag i fjeset til alle de flinke og flotte jentene som faktisk tjener landet og prøver å få respekt av sine mannlige kolleger ved å IKKE sutre og klage over alt, men faktisk gjøre det man får beskjed om.

  En venninne av meg som jobber i Forsvaret, delte artikkelen om Alice når den var aktuell, med teksten “Håper ikke dette fører til at folk tror alle jenter i forsvaret er like pinglete som dette…”

 4. Jonas 06/11/2014

  http://carolinewillemine.blogg.no/

  Jeg siterer:

  “Hva tror dere skjedde etter isbading i lufttemperatur på -25C? Jo, makkeren min stod klar til å hjelpe meg av med det våte tøyet og på

  med det tørre. Så han dåsa mi? Ja. Så han brystene mine? Ja. Kunne jeg brydd meg? Nei.

  Jeg ønsket selv å være en del av Forsvaret, og tok det som en selvfølge å følge ordre på lik linke som gutta. Hjelp til påkledning etter isbading og bading under øvelse er kun noen eksempler. Og det skal være sagt: en jentekropp på øvelse er garantert ikke det gutta er interessert i – på lik linje som at en naken guttekropp er av svært liten interesse for oss jenter, der vi alle er opptatt av å følge ordre, hjelpe laget gjennom oppgavene etc.
  Hva hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt en makker til å hjelpe meg av med våte og på med tørre klær? Det er ikke sikkert jeg hadde klart det alene, så takk til befalet mitt som drilla meg og laget mitt i nettopp dette!”

 5. Oddur Ballsen 11/11/2014

  “Forskarane skildrar kulturen på eit kystvaktsskip på denne måten: “Her framstår en del av ytringene som noe man ellers forbinder med tidlig pubertet”. Sagt på ein annan måte; forsvaret er som ein diger ungdomsskule, der seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn føregår i stort monn utan at nokon gjer noko med det.”

  Jeg har avtjent verneplikt på et stort kystvaktskip, og klarer ikke med beste velvilje å få denne svartmalingen til å stemme med mine erfaringer. Men “forskarane” vet nok alltid best.

Trackbacks for this post

 1. […] I dag gjestebloggar eg på Maddam om forsvaret generelt og nakenbadingskandalen spesielt. Denne veka er forsvaret nok ein gong vore i søkelyset på grunn av nakenbadingsskandalen. […]